Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorcelník
  Nedeskriptor customs profession
  profession de la douane
  Beruf im Zollwesen
  CELNÍ ÚŘEDNÍK
  CUSTOMS AGENT
  CUSTOMS OFFICER
  AGENT EN DOUANE
  COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
  FONCTIONNAIRE DE LA DOUANE
  ZOLLAGENT
  ZOLLBEAMTER/ZOLLBEAMTIN
  ZOLLSPEDITEUR
  Nadřazený deskr. clo
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorevropský úředník
  Nedeskriptor European official
  fonctionnaire européen
  europäischer Beamter
  ÚŘEDNÍK ES
  EC BASIC POST
  EC STAFF
  STAFF OF THE EC
  EMPLOI TYPE CE
  PERSONNEL CE
  EG-GRUNDAMTSBEZEICHNUNG
  EG-PERSONAL
  GRUNDAMTSBEZEICHNUNG EG
  PERSONAL EG
  Podřazený deskr. zaměstnanec ES kategorie A
  zaměstnanec ES kategorie B
  zaměstnanec ES kategorie C
  zaměstnanec ES kategorie D
  jazyková služba ES
  Nadřazený deskr. evropská veřejná služba
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpráva úředníka
  Nedeskriptor rights of civil servants
  droits du fonctionnaire
  Beamtenrechte
  Nadřazený deskr. statut úředníka
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Příručky
  (1) - Zákoníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorsprávní odpovědnost
  Nedeskriptor administrative responsibility
  responsabilité administrative
  Verantwortlichkeit der Verwaltung
  ODPOVĚDNOST STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE
  ODPOVĚDNOST ÚŘEDNÍKA
  CIVIL SERVANT'S RESPONSIBILITY
  RESPONSIBILITY OF AN ADMINISTRATION
  RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION
  RESPONSABILITÉ DU FONCTIONNAIRE
  VERANTWORTLICHKEIT DES BEAMTEN
  Nadřazený deskr. správní právo
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorstátní úředník
  Nedeskriptor civil servant
  fonctionnaire
  Beamter
  VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK
  SENIOR OFFICIAL
  HAUT FONCTIONNAIRE
  HOHER BEAMTER
  Nadřazený deskr. veřejná funkce
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Biografie
  (16) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (6) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (6) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (9) - Zákony
  (1) - Ústavy
  (2) - Parlamentní materiály
  (2) - Plány
  (2) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorstatut úředníka
  Nedeskriptor regulations for civil servants
  statut du fonctionnaire
  Beamtenstatut
  Podřazený deskr. povinnosti úředníka
  práva úředníka
  Nadřazený deskr. veřejná funkce
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Jednací řády
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Studie
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorzaměstnanec mezinárodní organizace
  Nedeskriptor international civil servant
  fonctionnaire international
  internationaler Beamter
  Nadřazený deskr. mezinárodní veřejná funkce
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo