Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor0436 výkonná moc a státní správa
  Nedeskriptor executive power and public service
  pouvoir exécutif et administration publique
  exekutive Gewalt und öffentliche Verwaltung
  Podřazený deskr. veřejná správa
  správní právo
  struktura státní správy
  výkonný orgán
  správní celek
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorpravomoc výkonné moci
  Nedeskriptor executive competence
  compétence de l'exécutif
  Zuständigkeit der Exekutive
  KOMPETENCE VLÁDY
  KOMPETENCE VÝKONNÉ MOCI
  PRAVOMOC EXEKUTIVY
  PRAVOMOC VLÁDY
  PŮSOBNOST VÝKONNÉ MOCI
  VÝKONNÉ KOMPETENCE
  Podřazený deskr. správní kontrola
  delegované zákonodárství
  vládní politika
  vnitřní politika
  nařizovací moc
  ministerská odpovědnost
  Nadřazený deskr. výkonný orgán
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (20) - Monografie
  (3) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (4) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Ústavy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptoružší vedení strany
  Nedeskriptor political executive
  bureau politique
  Parteivorstand
  GRÉMIUM STRANY
  POLITBYRO
  POLITICKÉ BYRO
  PŘEDSEDNICTVO STRANY
  UŽŠÍ STRANICKÉ VEDENÍ
  VEDENÍ STRANY
  POLITBÜRO
  Nadřazený deskr. organizace strany
  MikrotezaurusMT 0411 politická strana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorvedoucí pracovník
  Nedeskriptor executive
  cadre
  Führungskraft
  BESCHÄFTIGTER IN LEITENDER POSITION
  LEITENDER ANGESTELLTER
  Podřazený deskr. střední technický kádr
  hlavní vedení podniku
  Nadřazený deskr. socio-profesní kategorie
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (6) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorvýkonná moc
  Nedeskriptor executive power
  pouvoir exécutif
  exekutive Gewalt
  EXEKUTIVA
  EXEKUTIVNÍ MOC
  AUSFÜHRENDE GEWALT
  VOLLZIEHENDE GEWALT
  Nadřazený deskr. oddělení pravomocí
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (1) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (4) - Skripta
  (9) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (6) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorvýkonný orgán
  Nedeskriptor executive body
  exécutif
  Exekutive
  EXEKUTIVNÍ ORGÁN
  ORGÁN VÝKONNÉ MOCI
  Podřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  vláda
  správa věcí veřejných
  Nadřazený deskr. 0436 výkonná moc a státní správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Ústavy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorvztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí
  Nedeskriptor legislative-executive relations
  relation législatif-exécutif
  Beziehung Legislative/Exekutive
  VZTAH LEGISLATIVY A EXEKUTIVY
  VZTAH MEZI LEGISLATIVOU A EXEKUTIVOU
  EXECUTIVE-LEGISLATIVE
  LEGISLATIVE-EXECUTIVE
  EXÉCUTIF-LÉGISLATIF
  LÉGISLATIF-EXÉCUTIF
  BEZIEHUNG EXEKUTIVE-LEGISLATIVE
  BEZIEHUNG LEGISLATIVE-EXEKUTIVE
  Nadřazený deskr. politický život
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (6) - Sborníky
  (5) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Organizační řády
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorzaměstnanci sekretariátu
  Nedeskriptor secretarial staff
  personnel de secrétariat
  Sekretariatspersonal
  ASISTENT
  ASISTENTKA
  SEKRETÁŘ
  SEKRETÁŘKA
  EXECUTIVE SECRETARY
  SECRETARY
  SECRÉTAIRE
  SECRÉTAIRE DE DIRECTION
  DIREKTIONSASSISTENT
  DIREKTIONSSEKRETÄR
  SEKRETÄR
  Nadřazený deskr. administrativní personál
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo