Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorkomunitární politika zaměstnanosti
  Nedeskriptor Community employment policy
  politique communautaire de l'emploi
  Beschäftigungspolitik der Gemeinschaft
  POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SPOLEČENSTVÍ
  SPOLEČENSTEVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
  Podřazený deskr. svoboda usazování
  volný pohyb pracovníků
  svoboda poskytovat služby
  uznání dokladů o odborné kvalifikaci
  Výbor pro zaměstnanost a trh práce
  evropská strategie zaměstnanosti
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (5) - Studie
  (1) - Zákonná opatření
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorpolitika zaměstnanosti
  Nedeskriptor employment policy
  politique de l'emploi
  Beschäftigungspolitik
  POLITIKA PRÁCE
  ZAMĚSTNANOST
  LABOUR POLICY
  POLITIQUE DU TRAVAIL
  ARBEITSBESCHAFFUNGSPOLITIK
  ARBEITSMARKTPOLITIK
  ARBEITSPLATZFLEXIBILITÄT
  Podřazený deskr. vytváření pracovních příležitostí
  přístup k povolání
  hájené zaměstnání
  udržení pracovní příležitosti
  pracovní povolení
  plná zaměstnanost
  komunitární politika zaměstnanosti
  rekvalifikace
  boj proti nezaměstnanosti
  plánování pracovních sil
  změna zaměstnání
  ochrana pracovních příležitostí
  vstup do zaměstnání
  Nadřazený deskr. 4406 zaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (40) - Monografie
  (24) - Odborné zprávy
  (32) - Příručky
  (8) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (81) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (17) - Učebnice
  (31) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (12) - Konferenční materiály
  (41) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (2) - Vyhlášky
  (2) - CD-ROM
  (8) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (12) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo