Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorkulturní dědictví
  Nedeskriptor cultural heritage
  patrimoine culturel
  kulturelles Erbe
  JAZYKOVÉ DĚDICTVÍ
  KULTURNÍ PAMÁTKA
  LITERÁRNÍ DĚDICTVÍ
  BIBLIOGRAPHIC HERITAGE
  DOCUMENTARY HERITAGE
  HUMAN HERITAGE
  LINGUISTIC HERITAGE
  LITERARY HERITAGE
  PATRIMOINE BIBLIOGRAPHIQUE
  PATRIMOINE DE L'HUMANITÉ
  PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
  PATRIMOINE LINGUISTIQUE
  PATRIMOINE LITTÉRAIRE
  DOKUMENTARISCHES ERBE
  KULTURBESITZ
  KULTURERBE
  LITERARISCHES ERBE
  LITERATURGUT
  MÜNDLICHE ÜBERLIEFERUNG
  SPRACHGUT
  SPRACHLICHES ERBE
  Podřazený deskr. umělecké dílo
  zvyky a tradice
  stavební památky
  hymna
  vlajka
  kulturní majetek
  obchod s uměním
  památka
  historické místo
  Nadřazený deskr. kulturní politika
  MikrotezaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Antologie
  (4) - Alba
  (9) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (18) - Encyklopedie
  (6) - Eseje
  (3) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (100) - Monografie
  (13) - Obrazová publikace
  (8) - Příručky
  (24) - Průvodce
  (5) - Ročenky - monografie
  (21) - Sborníky
  (3) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (8) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (3) - Zákoníky
  (1) - Mapy
  (3) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - CD-ROM
  (1) - Parlamentní materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  (2) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorochrana kulturního dědictví
  Nedeskriptor heritage protection
  protection du patrimoine
  Schutz des kulturellen Erbes
  MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
  OCHRANA DĚDICTVÍ
  OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
  PAMÁTKOVÁ OCHRANA
  OCHRANA PAMÁTEK
  PAMÁTKOVÁ PÉČE
  PAMÁTKOVÁ REZERVACE
  PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
  PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY
  ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
  ZÁCHRANA PAMÁTEK
  NATIONAL TRUST
  CONSERVATION AREA
  PRESERVATION OF MONUMENTS
  PROTECTION OF THE CULTURAL HERITAGE
  RESTORATION OF THE CULTURAL HERITAGE
  CONSERVATION DES MONUMENTS
  PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
  RESTAURATION DU PATRIMOINE
  SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL
  DENKMALPFLEGE
  DENKMALRESTAURIERUNG
  Nadřazený deskr. kulturní politika
  MikrotezaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (3) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (7) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (19) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (7) - Studie
  (5) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (2) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo