Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorboj proti nezaměstnanosti
  Nedeskriptor fight against unemployment
  lutte contre le chômage
  Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
  Podřazený deskr. sdílení pracovních míst
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (6) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordlouhodobá nezaměstnanost
  Nedeskriptor long-term unemployment
  chômage de longue durée
  Langzeitarbeitslosigkeit
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (5) - Studie
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkonjunkturální nezaměstnanost
  Nedeskriptor cyclical unemployment
  chômage conjoncturel
  konjunkturelle Arbeitslosigkeit
  CYKLICKÁ NEZAMĚSTNANOST
  CHÔMAGE CYCLIQUE
  KONJUNKTURBEDINGTE ARBEITSLOSIGKEIT
  ZYKLISCHE ARBEITSLOSIGKEIT
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorkrátkodobá nezaměstnanost
  Nedeskriptor short-time working
  chômage partiel
  Kurzarbeit
  UNDEREMPLOYMENT
  SOUS-EMPLOI
  TEILARBEITSLOSIGKEIT
  UNTERBESCHÄFTIGUNG
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (2) - Studie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptornezaměstnanost
  Nedeskriptor unemployment
  chômage
  Arbeitslosigkeit
  CHRONICKÁ NEZAMĚSTNANOST
  HLADINA NEZAMĚSTNANOSTI
  KVÓTA NEZAMĚSTNANOSTI
  MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
  PROCENTO NEZAMĚSTNANOSTI
  PROCENTO NEZAMĚSTNANÝCH
  STUPEŇ NEZAMĚSTNANOSTI
  ÚROVEŇ NEZAMĚSTNANOSTI
  FRICTIONAL UNEMPLOYMENT
  RATE OF UNEMPLOYMENT
  UNEMPLOYMENT LEVEL
  CHÔMAGE FRICTIONNEL
  NIVEAU DE CHÔMAGE
  TAUX DE CHÔMAGE
  ARBEITSLOSENQUOTE
  ARBEITSLOSENRATE
  Podřazený deskr. dlouhodobá nezaměstnanost
  konjunkturální nezaměstnanost
  skrytá nezaměstnanost
  nezaměstnanost žen
  nezaměstnanost mladých
  krátkodobá nezaměstnanost
  sezónní nezaměstnanost
  strukturální nezaměstnanost
  přerušení práce z technických důvodů
  technologická nezaměstnanost
  nezaměstnanost migrujících osob
  Nadřazený deskr. 4406 zaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Bibliografie
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (27) - Monografie
  (22) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (5) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (6) - Ročenky - monografie
  (11) - Sborníky
  (54) - Studie
  (8) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (57) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (8) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptornezaměstnanost migrujících osob
  Nedeskriptor migrant unemployment
  chômage de migrant
  Arbeitslosigkeit von Wanderarbeitnehmern
  NEZAMĚSTNANOST MIGRANTŮ
  ARBEITSLOSIGKEIT VON MIGRANTEN
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptornezaměstnanost mladých
  Nedeskriptor youth unemployment
  chômage des jeunes
  Jugendarbeitslosigkeit
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (3) - Studie
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptornezaměstnanost žen
  Nedeskriptor female unemployment
  chômage des femmes
  Frauenarbeitslosigkeit
  CHÔMAGE FÉMININ
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorpodpora v nezaměstnanosti
  Nedeskriptor unemployment insurance
  assurance chômage
  Arbeitslosenversicherung
  PODPORA
  PŘÍSPĚVEK NA ZAMĚSTNANOST
  UNEMPLOYMENT BENEFIT
  ALLOCATION DE CHÔMAGE
  ARBEITSLOSENGELD
  ARBEITSLOSENHILFE
  ARBEITSLOSENUNTERSTÜTZUNG
  Nadřazený deskr. sociální dávky
  MikrotezaurusMT 2836 sociální ochrana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorpřerušení práce z technických důvodů
  Nedeskriptor temporary layoff
  chômage technique
  betrieblich bedingte Arbeitslosigkeit
  DOČASNÁ NEZAMĚSTNANOST
  NUCENÁ DOVOLENÁ
  ODSTÁVKA
  PRACOVNÍ ODSTÁVKA
  LAYOFF
  TECHNISCH BEDINGTE ARBEITSLOSIGKEIT
  Nadřazený deskr. nezaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo