Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor0406 politický rámec
  Nedeskriptor political framework
  cadre politique
  Politischer Rahmen
  Podřazený deskr. stát
  politická ideologie
  politická instituce
  politická filozofie
  politická moc
  politický režim
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptor2821 sociální rámec
  Nedeskriptor social framework
  cadre social
  Sozialer Rahmen
  Podřazený deskr. sociální stav
  sociální analýza
  společensko-kulturní skupina
  společenská struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorakční program
  Nedeskriptor action programme
  programme d'action
  Aktionsprogramm
  AKČNÍ PLÁN
  PLÁN ČINNOSTI
  RÁMCOVÝ PROGRAM
  FRAMEWORK PROGRAMME
  PLAN OF ACTION
  WORK PROGRAMME
  PLAN D'ACTION
  PLAN-CADRE
  RAHMENPLAN
  Podřazený deskr. studie proveditelnosti
  hodnocení projektu
  vedení projektu
  Nadřazený deskr. management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Studie
  (3) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorhlavní vedení podniku
  Nedeskriptor senior management
  cadre supérieur
  höhere Führungskraft
  TOP MANAGEMENT
  VRCHOLNÝ MANAGEMENT
  TOP MANAGEMENT
  GEHOBENES MANAGEMENT
  OBERE FÜHRUNGSKRAFT
  Nadřazený deskr. vedoucí pracovník
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorinstitucionální struktura
  Nedeskriptor institutional structure
  structure institutionnelle
  institutionelle Struktur
  INSTITUTIONAL FRAMEWORK
  CADRE INSTITUTIONNEL
  INSTITUTIONELLER RAHMEN
  Podřazený deskr. předseda
  místopředseda
  rozhodovací orgány
  sekretariát instituce
  Nadřazený deskr. 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (5) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorjazyková služba ES
  Nedeskriptor EC language service
  cadre linguistique CE
  Sonderlaufbahn Sprachendienst EG
  ZAMĚSTNANEC ES KATEGORIE LA
  EC STAFF IN CATEGORY LA
  PERSONNEL CE DE CATÉGORIE LA
  EG-PERSONAL DER LAUFBAHNGRUPPE LA
  Nadřazený deskr. evropský úředník
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorkoncepce podpory ES
  Nedeskriptor Community support framework
  cadre communautaire d'appui
  gemeinschaftliches Förderkonzept
  PODPŮRNÝ RÁMEC ES
  POMOC ES
  Nadřazený deskr. regionální politika ES
  MikrotezaurusMT 1616 regiony a regionální politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorrámcová dohoda
  Nedeskriptor framework agreement
  accord-cadre
  Rahmenabkommen
  OUTLINE AGREEMENT
  Nadřazený deskr. mezinárodní dohoda
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorrámcové rozhodnutí
  Nedeskriptor framework decision
  décision-cadre
  Rahmenbeschluss
  RAHMENBESCHLUSS DES RATES
  Nadřazený deskr. justice a vnitřní věci
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo