Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorodvolání
  Nedeskriptor appeal
  voie de recours
  Rechtsmittel
  DOVOLÁNÍ
  OBNOVA ŘÍZENÍ
  OPRAVNÝ PROSTŘEDEK V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
  PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
  STÍŽNOST
  ZMATEČNÍ ŽALOBA
  ŽÁDOST O OBNOVU ŘÍZENÍ
  APPEAL IN CASSATION
  APPEAL TO A HIGHER AUTHORITY
  APPEAL TO THE COURT OF CASSATION
  MEANS OF APPEAL
  MEANS OF REDRESS
  REVIEW PROCEDURE
  APPEL EN JUSTICE
  POURVOI
  POURVOI EN CASSATION
  RECOURS EN RÉVISION
  BERUFUNG
  REVISION
  WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN
  Nadřazený deskr. rozsudek
  MikrotezaurusMT 1221 soudnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (6) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorsoud vyšší instance
  Nedeskriptor higher court
  juridiction supérieure
  letztinstanzliche Gerichtsbarkeit
  KASAČNÍ SOUD
  NEJVYŠŠÍ SOUD
  ODVOLACÍ SOUD
  SOUD NEJVYŠŠÍ INSTANCE
  SOUD POSLEDNÍ INSTANCE
  CROWN COURT
  QUEEN'S BENCH DIVISION
  HIGH COURT
  HIGH COURT OF JUSTICE
  SUPREME COURT
  SUPREME COURT OF APPEAL
  COUR D'APPEL
  COUR DE CASSATION
  COUR SUPRêME
  TRIBUNAL DES CONFLITS
  BUNDESARBEITSGERICHT
  BUNDESFINANZHOF
  BUNDESGERICHTSHOF
  BUNDESSOZIALGERICHT
  BUNDESVERWALTUNGSGERICHT
  LETZTINSTANZLICHES GERICHT
  OBERSTER GERICHTSHOF
  REVISIONSINSTANZ
  Nadřazený deskr. vrchní soud
  MikrotezaurusMT 1226 organizace justice
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Adresáře
  (1) - Almanachy
  (61) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (9) - Rejstříky
  (4) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (6) - Sbírky zákonů
  (3) - Zákony
  (1) - Směrnice
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorstížnost k ombudsmanovi ES
  Nedeskriptor appeal to the EC Ombudsman
  recours au Médiateur CE
  Inanspruchnahme des Bürgerbeauftragten EG
  Nadřazený deskr. občanství EU
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptoržaloba na nečinnost
  Nedeskriptor action for failure to act
  recours en carence
  Untätigkeitsklage
  ŽALOBA NA NEČINNOST SPOLEČENSTVÍ
  APPEAL AGAINST COMMUNITY INACTION
  RECOURS EN CARENCE COMMUNAUTAIRE
  UNTÄTIGKEITSKLAGE DER GEMEINSCHAFT
  Nadřazený deskr. žaloba k Evropskému soudnímu dvoru
  MikrotezaurusMT 1221 soudnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptoržaloba pro porušení smlouvy
  Nedeskriptor action for failure to fulfil an obligation
  recours en manquement
  Klage wegen Vertragsverletzung
  ŽALOBA PRO PORUŠENÍ SMLOUVY STÁTEM
  APPEAL AGAINST NON-COMPLIANCE OF THE STATE
  RECOURS EN MANQUEMENT D'ÉTAT
  Nadřazený deskr. žaloba k Evropskému soudnímu dvoru
  MikrotezaurusMT 1221 soudnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo