Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorúrok
  Nedeskriptor interest
  intérêt
  Zins
  ÚROKOVÁ MÍRA
  ÚROKOVÁ SAZBA
  INTEREST RATE
  TAUX D'INTÉRêT
  ZINSFUß
  ZINSSATZ
  Nadřazený deskr. výpůjční náklady
  MikrotezaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Komentované zákony
  (9) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Komuniké
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorvýpůjčka
  Nedeskriptor borrowing
  emprunt
  Anleihe
  PŮJČKA S PEVNOU ÚROKOVOU SAZBOU
  PŮJČKA S POHYBLIVOU ÚROKOVOU SAZBOU
  FIXED-INTEREST LOAN
  FLOATING-RATE LOAN
  EMPRUNT à TAUX FIXE
  EMPRUNT à TAUX VARIABLE
  ANLEIHE MIT VARIABLEM ZINSFUß
  FESTVERZINSLICHE ANLEIHE
  Podřazený deskr. zadluženost
  umořování
  Nadřazený deskr. úvěr
  MikrotezaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo