Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4406 zaměstnanost
  Nedeskriptor employment
  emploi
  Beschäftigung
  Podřazený deskr. profesní příprava
  politika zaměstnanosti
  skončení pracovního poměru
  struktura zaměstnanosti
  nezaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorevropská strategie zaměstnanosti
  Nedeskriptor European Employment Strategy
  stratégie européenne pour l'emploi
  europäische Beschäftigungsstrategie
  EES
  ESZ
  KOORDINOVANÁ STRATEGIE PRO ZAMĚSTNANOST
  COORDINATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT
  EUROPEAN STRATEGY ON EMPLOYMENT
  STRATÉGIE COORDONNÉE POUR L'EMPLOI
  Nadřazený deskr. komunitární politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorplná zaměstnanost
  Nedeskriptor full employment
  plein-emploi
  Vollbeschäftigung
  PLEIN EMPLOI
  Nadřazený deskr. politika zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpodpora v nezaměstnanosti
  Nedeskriptor unemployment insurance
  assurance chômage
  Arbeitslosenversicherung
  PODPORA
  PŘÍSPĚVEK NA ZAMĚSTNANOST
  UNEMPLOYMENT BENEFIT
  ALLOCATION DE CHÔMAGE
  ARBEITSLOSENGELD
  ARBEITSLOSENHILFE
  ARBEITSLOSENUNTERSTÜTZUNG
  Nadřazený deskr. sociální dávky
  MikrotezaurusMT 2836 sociální ochrana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorpolitika zaměstnanosti
  Nedeskriptor employment policy
  politique de l'emploi
  Beschäftigungspolitik
  POLITIKA PRÁCE
  ZAMĚSTNANOST
  LABOUR POLICY
  POLITIQUE DU TRAVAIL
  ARBEITSBESCHAFFUNGSPOLITIK
  ARBEITSMARKTPOLITIK
  ARBEITSPLATZFLEXIBILITÄT
  Podřazený deskr. vytváření pracovních příležitostí
  přístup k povolání
  hájené zaměstnání
  udržení pracovní příležitosti
  pracovní povolení
  plná zaměstnanost
  komunitární politika zaměstnanosti
  rekvalifikace
  boj proti nezaměstnanosti
  plánování pracovních sil
  změna zaměstnání
  ochrana pracovních příležitostí
  vstup do zaměstnání
  Nadřazený deskr. 4406 zaměstnanost
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (40) - Monografie
  (24) - Odborné zprávy
  (32) - Příručky
  (8) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (81) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (17) - Učebnice
  (31) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (12) - Konferenční materiály
  (41) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (2) - Vyhlášky
  (2) - CD-ROM
  (8) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (12) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorpráce žen
  Nedeskriptor female work
  travail féminin
  Frauenarbeit
  ZAMĚSTNANOST ŽEN
  ZAMĚSTNÁVÁNÍ ŽEN
  ŽENSKÁ PRÁCE
  EMPLOYMENT OF WOMEN
  ACTIVITÉ FÉMININE
  EMPLOI DES FEMMES
  EMPLOI FÉMININ
  TRAVAIL DES FEMMES
  FRAUEN IM ERWERBSLEBEN
  FRAUENARBEITSPLATZ
  FRAUENBESCHÄFTIGUNG
  Nadřazený deskr. struktura zaměstnanosti
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (15) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo