Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor6036 potravinářská technologie
  Nedeskriptor food technology
  technologie alimentaire
  Lebensmitteltechnologie
  Podřazený deskr. potravinářská technologie
  potravinářské aditivum
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptor6411 technologie a technické předpisy
  Nedeskriptor technology and technical regulations
  technologie et réglementation technique
  Technologie und technische Regelungen
  Podřazený deskr. průmyslové zpracování
  technické předpisy a normy
  moderní materiály
  technologie
  technologie materiálů
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptordekontaminace
  Nedeskriptor decontamination
  assainissement
  Entseuchung
  ASANACE
  BIOLOGICKÁ ASANACE
  CHEMICKÁ OČISTA
  DESINFEKCE
  OČIŠTĚNÍ OD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
  ODMOŘOVÁNÍ
  SANACE
  SANAČNÍ TECHNIKA
  SANAČNÍ TECHNOLOGIE
  DISINFECTION
  DÉCONTAMINATION
  DÉSINFECTION
  DEKONTAMINATION
  DESINFEKTION
  Nadřazený deskr. opatření na kontrolu znečištění
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptordigitální technologie
  Nedeskriptor digital technology
  technologie numérique
  digitale Technologie
  DIGITALTECHNOLOGIE
  Nadřazený deskr. technologie
  MikrotezaurusMT 6411 technologie a technické předpisy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorduální technologie
  Nedeskriptor dual-use technology
  technologie duale
  Technologie mit doppeltem Verwendungszweck
  Podřazený deskr. zboží dvojího využití
  Nadřazený deskr. technologie
  MikrotezaurusMT 6411 technologie a technické předpisy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptordůlní dobývání
  Nedeskriptor mining extraction
  extraction minière
  bergbauliche Förderung
  DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
  TECHNIKA DOBÝVÁNÍ
  TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ
  MINERAL EXTRACTION INDUSTRY
  MINING EXTRACTION TECHNIQUE
  INDUSTRIE EXTRACTIVE
  TECHNIQUE D'EXTRACTION MINIèRE
  BERGBAULICHE FÖRDERTECHNIK
  Nadřazený deskr. těžba rud
  MikrotezaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. DeskriptorEcosoc
  Nedeskriptor Ecosoc
  Ecosoc
  Ecosoc
  ECE
  EHK
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN
  HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA OSN
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO AFRIKU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A DÁLNÝ VÝCHOD
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A PACIFIK
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO EVROPU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A KARIBSKOU OBLAST
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A OBLAST TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ZÁPADNÍ ASII
  PORADNÍ SBOR PRO VYUŽITÍ VĚDY A TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ
  VÝBOR PRO VĚDU A TECHNIKU VE SLUŽBÁCH ROZVOJE
  ACASTD
  ADVISORY COMMITTEE FOR APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
  ECAFE
  ECE
  ECLAC
  ESCAP
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR ASIA AND THE FAR EAST
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
  CCASTD
  CEA
  CEAEO
  CEE ONU
  CEPALC
  CESAP
  COMITÉ DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAïBES
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE OCCIDENTALE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ONU
  CSTD
  CCASTD
  ECA
  ECAFE
  ECLAC
  ESCAP
  EWG UNO
  WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT UNO
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR AFRIKA
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WESTASIEN
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION FÜR EUROPA
  Nadřazený deskr. Organizace spojených národů
  MikrotezaurusMT 7606 Spojené národy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Adresáře
  (1) - Jednací řády
  (7) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (5) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorenergetická technologie
  Nedeskriptor energy technology
  technologie énergétique
  Energietechnologie
  ENERGETICKÁ TECHNIKA
  TECHNIQUE ÉNERGÉTIQUE
  ENERGIETECHNIK
  Podřazený deskr. palivový článek
  Nadřazený deskr. energetický průmysl
  MikrotezaurusMT 6606 energetická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorinformační technologie
  Nedeskriptor information technology
  technologie de l'information
  Informationstechnologie
  INFORMAČNÍ TECHNIKA
  KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
  VÝPOČETNÍ TECHNIKA
  COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  TECHNIQUE DE L'INFORMATION
  TECHNOLOGIE DE LA COMMUNICATION
  KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE
  Nadřazený deskr. komunikační průmysl
  MikrotezaurusMT 3226 komunikace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (2) - Eseje
  (3) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (14) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (12) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (8) - Studie
  (3) - Slovníky jazykové výkladové
  (3) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Zákonná opatření
  (10) - Konferenční materiály
  (11) - Statistiky
  (2) - Výzkumné zprávy
  (1) - Normy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo