Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorkontrola ústavnosti
  Nedeskriptor control of constitutionality
  contrôle de constitutionnalité
  Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit
  ÚSTAVNÍ KONTROLA
  ÚSTAVNÍ STÍŽNOST
  ÚSTAVNOST PRÁVNÍHO PŘEDPISU
  ÚSTAVNOST ZÁKONŮ
  CONSTITUTIONALITY OF LAWS
  CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS
  VERFASSUNGSMÄßIGKEIT DER GESETZE
  Nadřazený deskr. ústava
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (1) - Eseje
  (74) - Judikáty
  (18) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (9) - Sborníky
  (11) - Studie
  (15) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (7) - Zákony
  (3) - Ústavy
  (13) - Usnesení
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorodvolání
  Nedeskriptor appeal
  voie de recours
  Rechtsmittel
  DOVOLÁNÍ
  OBNOVA ŘÍZENÍ
  OPRAVNÝ PROSTŘEDEK V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
  PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
  STÍŽNOST
  ZMATEČNÍ ŽALOBA
  ŽÁDOST O OBNOVU ŘÍZENÍ
  APPEAL IN CASSATION
  APPEAL TO A HIGHER AUTHORITY
  APPEAL TO THE COURT OF CASSATION
  MEANS OF APPEAL
  MEANS OF REDRESS
  REVIEW PROCEDURE
  APPEL EN JUSTICE
  POURVOI
  POURVOI EN CASSATION
  RECOURS EN RÉVISION
  BERUFUNG
  REVISION
  WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN
  Nadřazený deskr. rozsudek
  MikrotezaurusMT 1221 soudnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (6) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorstížnost ke komisi
  Nedeskriptor complaint to the Commission
  plainte à la Commission
  Beschwerde an die Kommission
  ANTIDUMPINGOVÁ STÍŽNOST
  COMPLAINT ABOUT FAILURE TO TAKE ACTION
  PLAINTE ANTIDUMPING
  PLAINTE EN MANQUEMENT
  ANTIDUMPINGBESCHWERDE
  VERTRAGSVERLETZUNGSBESCHWERDE
  Nadřazený deskr. porušení komunitárního práva
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorstížnost k ombudsmanovi ES
  Nedeskriptor appeal to the EC Ombudsman
  recours au Médiateur CE
  Inanspruchnahme des Bürgerbeauftragten EG
  Nadřazený deskr. občanství EU
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptoržaloba pro nesplněné povinnosti ze smlouvy
  Nedeskriptor EC infringement procedure
  procédure CE d'infraction
  EG-Vertragsverletzungsverfahren
  STÍŽNOST NA ZANEDBÁNÍ
  EC INFRINGEMENT PROCEEDINGS
  DECLARATION OF AN EC FAILURE TO FULFIL AN OBLIGATION
  DECLARATION OF AN EC FAILURE TO TAKE ACTION
  CONSTATATION DU MANQUEMENT
  FESTSTELLUNG EINES VERSTOßES
  Nadřazený deskr. porušení komunitárního práva
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo