Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorsocio-profesní kategorie
  Nedeskriptor socioprofessional category
  catégorie socioprofessionnelle
  sozioprofessionelle Gruppe
  SOCIO-PROFESSIONAL CATEGORY
  CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
  SOZIO-PROFESSIONELLE GRUPPE
  STELLUNG IM ERWERBSLEBEN
  Podřazený deskr. odpovědný pracovník
  pracovník
  dělník
  vedoucí pracovník
  Nadřazený deskr. 4411 trh práce
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (1) - Monografie
  (12) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo