Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordokumentace
  Nedeskriptor documentation
  documentation
  Dokumentation
  DOKUMENTAČNÍ MATERIÁLY
  KNIHOVNICKÁ DOKUMENTACE
  KNIHOVNICTVÍ
  TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  VĚDECKÁ DOKUMENTACE
  LIBRARIANSHIP
  SCIENTIFIC DOCUMENTATION
  TECHNICAL DOCUMENTATION
  BIBLIOTHÉCONOMIE
  DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
  DOCUMENTATION TECHNIQUE
  BIBLIOTHEKONOMIE
  BIBLIOTHEKSWISSENSCHAFT
  DOKUMENTALISTIK
  TECHNISCHE DOKUMENTATION
  WISSENSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
  Podřazený deskr. rozšiřování informací
  dokumentační záznam
  dodání dokumentu
  informační analýza
  vyhledávání dokumentů
  ukládání dokumentů
  získávání dokumentů
  správa dokumentů
  Nadřazený deskr. 3221 dokumentace
  MikrotezaurusMT 3221 dokumentace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (29) - Bibliografie
  (3) - Biografie
  (1) - Bakalářské práce
  (56) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (5) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (35) - Příručky
  (1) - Projevy
  (3) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (4) - Ročenky - monografie
  (35) - Sborníky
  (5) - Skripta
  (5) - Seznamy
  (5) - Slovníky jazykové překladové
  (6) - Slovníky naučné speciální
  (5) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Slovníky zkratek
  (11) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (6) - Konferenční materiály
  (5) - Mapy
  (2) - Statistiky
  (3) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (7) - CD-ROM
  (26) - Normy
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorEvropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu
  Nedeskriptor COST
  COST
  COST
  COST
  COOPÉRATION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
  Nadřazený deskr. politika výzkumu
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpolitika výzkumu
  Nedeskriptor research policy
  politique de la recherche
  Forschungspolitik
  PODPORA VÝZKUMU
  POLITIKA V OBLASTI VĚDY
  PROMOTION OF RESEARCH
  SCIENTIFIC POLICY
  TECHNOLOGICAL POLICY
  POLITIQUE SCIENTIFIQUE
  POLITIQUE TECHNOLOGIQUE
  PROMOTION DE LA RECHERCHE
  FÖRDERUNG DER FORSCHUNG
  TECHNOLOGIEPOLITIK
  WISSENSCHAFTSPOLITIK
  Podřazený deskr. výzkumný program
  vědecký pokrok
  výzkumný projekt
  vědecký pracovník
  rozpočet na výzkum
  program Eureka
  výzkumný pracovník
  komunitární politika pro výzkum
  vztahy mezi průmyslem a výzkumem
  výzkumný ústav
  Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu
  výzkum a vývoj
  Nadřazený deskr. 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (19) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorpopularizace vědy
  Nedeskriptor popularising science
  vulgarisation scientifique
  Popularisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse
  POPULARIZACE VĚDECKÝCH POZNATKŮ
  POPULARIZACE VĚDY A TECHNIKY
  POPULÁRNĚ NAUČNÁ LITERATURA
  POPULÁRNĚ VĚDECKÁ LITERATURA
  POPULÁRNĚ VĚDECKÝ POŘAD
  POPULARISING SCIENCE AND TECHNOLOGY
  VULGARISATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
  Nadřazený deskr. zpracování informací
  MikrotezaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (2) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (5) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Úvahy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptortechnologický areál
  Nedeskriptor technology park
  parc technologique
  Technologiepark
  TECHNOLOGICKÉ STŘEDISKO
  TECHNOLOGICKÝ PARK
  SCIENCE PARK
  PARC SCIENTIFIQUE
  PÔLE TECHNOLOGIQUE
  TECHNOPOLE
  TECHNOLOGIEZENTRUM
  Nadřazený deskr. průmyslová politika
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorvědecká knihovna
  Nedeskriptor scientific library
  bibliothèque scientifique
  wissenschaftliche Bibliothek
  ODBORNÁ KNIHOVNA
  Nadřazený deskr. knihovna
  MikrotezaurusMT 3221 dokumentace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bakalářské práce
  (1) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Rozpočty
  (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorvědecká literatura
  Nedeskriptor scientific press
  presse scientifique
  wissenschaftliche Presse
  VĚDECKÁ INFORMACE
  ODBORNÁ LITERATURA
  VĚDECKÉ ČASOPISY
  VĚDECKÉ NOVINÁŘSTVÍ
  SCIENTIFIC INFORMATION
  INFORMATION SCIENTIFIQUE
  JOURNALISME SCIENTIFIQUE
  WISSENSCHAFTLICHE INFORMATION
  WISSENSCHAFTSJOURNALISMUS
  Nadřazený deskr. tisk
  MikrotezaurusMT 3226 komunikace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (8) - Bibliografie
  (1) - Bakalářské práce
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Seznamy
  (6) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorvědecká spolupráce
  Nedeskriptor scientific cooperation
  coopération scientifique
  wissenschaftliche Zusammenarbeit
  VĚDECKÁ KOOPERACE
  Podřazený deskr. vědecká výměna
  Nadřazený deskr. politika spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - isn
  (1) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorvědecká výměna
  Nedeskriptor scientific exchange
  échange scientifique
  wissenschaftlicher Austausch
  VÝMĚNA VĚDCŮ
  VÝMĚNA VĚDECKÝCH POZNATKŮ
  VÝMĚNA VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ
  EXCHANGE OF RESEARCH WORKERS
  ÉCHANGE DE CHERCHEURS
  AUSTAUSCH VON FORSCHERN
  AUSTAUSCH VON WISSENSCHAFTLERN
  Nadřazený deskr. vědecká spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorvědecká zpráva
  Nedeskriptor scientific report
  expertise scientifique
  wissenschaftliches Gutachten
  VĚDECKÉ HODNOCENÍ
  VĚDECKÝ POSUDEK
  SCIENTIFIC ASSESSMENT
  SCIENTIFIC OPINION
  ÉVALUATION SCIENTIFIQUE
  WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG
  WISSENSCHAFTLICHE EVALUIERUNG
  Nadřazený deskr. výzkum
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo