Výsledky vyhledávání

 1. 1.audit

  Deskriptoraudit
  Nedeskriptor auditing
  vérification des comptes
  Buchprüfung
  REVIZE
  REVIZE ÚČTŮ
  CONTRÔLE DES COMPTES
  RÉVISION DES COMPTES
  ABSCHLUSSPRÜFUNG
  PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES
  Nadřazený deskr. manažerské účetnictví
  MikrotezaurusMT 4026 účetnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  (26) - Zákony
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorkontrola finančních prognóz
  Nedeskriptor revision of financial perspectives
  révision des perspectives financières
  Änderung der Finanziellen Vorausschau
  Nadřazený deskr. finanční prognózy
  MikrotezaurusMT 1021 komunitární finance
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptornovela zákona
  Nedeskriptor amendment of a law
  révision de la loi
  Gesetzesänderung
  NOVELIZACE ZÁKONA
  REVIZE ZÁKONA
  ÚPRAVA ZÁKONA
  ZMĚNA ZÁKONA
  REFORM OF A LAW
  RÉFORME DE LA LOI
  GESETZESNOVELLE
  GESETZESNOVELLIERUNG
  GESETZESREFORM
  Nadřazený deskr. legislativní proces
  MikrotezaurusMT 0426 práce parlamentu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (20) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (8) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (4) - Studie
  (4) - Zákoníky
  (25) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorodvolání
  Nedeskriptor appeal
  voie de recours
  Rechtsmittel
  DOVOLÁNÍ
  OBNOVA ŘÍZENÍ
  OPRAVNÝ PROSTŘEDEK V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
  PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
  STÍŽNOST
  ZMATEČNÍ ŽALOBA
  ŽÁDOST O OBNOVU ŘÍZENÍ
  APPEAL IN CASSATION
  APPEAL TO A HIGHER AUTHORITY
  APPEAL TO THE COURT OF CASSATION
  MEANS OF APPEAL
  MEANS OF REDRESS
  REVIEW PROCEDURE
  APPEL EN JUSTICE
  POURVOI
  POURVOI EN CASSATION
  RECOURS EN RÉVISION
  BERUFUNG
  REVISION
  WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN
  Nadřazený deskr. rozsudek
  MikrotezaurusMT 1221 soudnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (6) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorreforma společné zemědělské politiky
  Nedeskriptor reform of the CAP
  réforme de la PAC
  Reform der GAP
  RACIONALIZACE SZP
  REFORMA SZP
  REVIZE SZP
  RATIONALISATION OF THE CAP
  REVISION OF THE CAP
  RATIONALISATION DE LA PAC
  RÉVISION DE LA PAC
  NEUREGELUNG DER GAP
  REVISION DER GAP
  Podřazený deskr. evropský zemědělský model
  Nadřazený deskr. společná zemědělská politika
  MikrotezaurusMT 5606 zemědělská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorrevize dohody
  Nedeskriptor revision of an agreement
  révision d'accord
  Abkommensrevision
  NOVELIZACE DOHODY
  REVIZE SMLOUVY
  ZMĚNA DOHODY
  AMENDMENT OF AN AGREEMENT
  REVISION OF A TREATY
  MODIFICATION D'ACCORD
  RÉVISION DE TRAITÉ
  ABKOMMENSÄNDERUNG
  VERTRAGSREVISION
  Nadřazený deskr. mezinárodní dohoda
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Studie
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorzměna smlouvy ES
  Nedeskriptor revision of the EC Treaty
  révision de traité CE
  Vertragsänderung EG
  REVIZE SMLOUVY ES
  Nadřazený deskr. smlouva ES
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorzměna ústavy
  Nedeskriptor constitutional revision
  révision de la constitution
  Verfassungsänderung
  KONSTITUCIONÁLNÍ REFORMA
  CONSTITUTIONAL REFORM
  RÉFORME CONSTITUTIONNELLE
  VERFASSUNGSREFORM
  Nadřazený deskr. ústava
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (8) - Sborníky
  (4) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo