Výsledky vyhledávání

 1. 1.cla

  Deskriptorcla
  Nedeskriptor customs duties
  droits de douane
  Zollsatz
  CELNÍ POPLATKY
  ZÖLLE
  Nadřazený deskr. celní sazebník
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (6) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Tabulky
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordaň z cukru
  Nedeskriptor sugar levy
  cotisation sucre
  Zuckerabgabe
  POPLATKY Z DOVOZU CUKRU A GLUKÓZY
  ZEMĚDĚLSKÉ VYROVNÁVACÍ DÁVKY
  ISOGLUCOSE LEVY
  COTISATION ISOGLUCOSE
  ISOGLUCOSE-ABGABE
  ISOGLUKOSE-ABGABE
  Nadřazený deskr. vlastní zdroje
  MikrotezaurusMT 1021 komunitární finance
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkomunikační sazby
  Nedeskriptor communications tariff
  tarif des communications
  Telekommunikationstarif
  KOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  SAZBY ZA PŘENOSY
  SAZEBNÍK KOMUNIKACÍ
  TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
  COMMUNICATIONS TARIFF SYSTEM
  TRANSMISSIONS TARIFF
  TARIF DES TRANSMISSIONS
  TARIFICATION DES COMMUNICATIONS
  FERNMELDETARIF
  TELEFONTARIF
  ÜBERTRAGUNGSTARIF
  Podřazený deskr. poštovní sazba
  Nadřazený deskr. audiovizuální politika
  MikrotezaurusMT 3226 komunikace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptormístní daň
  Nedeskriptor local tax
  impôt local
  örtliche Steuer
  MÍSTNÍ POPLATKY
  REGIONÁLNÍ DAŇ
  LOCAL TAXATION
  REGIONAL TAX
  REGIONAL TAXATION
  FISCALITÉ LOCALE
  FISCALITÉ RÉGIONALE
  IMPÔT RÉGIONAL
  TAXE D'HABITATION
  TAXE FONCIèRE
  GEMEINDESTEUER
  LANDESSTEUER
  Nadřazený deskr. daň
  MikrotezaurusMT 2446 daňová soustava
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (15) - Příručky
  (3) - Studie
  (5) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorpoplatek
  Nedeskriptor POPLATKY
  Verze3
  Katal.PAR
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (33) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (10) - Monografie
  (32) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (8) - Studie
  (61) - Zákony
  (3) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorškolné
  Nedeskriptor school fees
  frais de scolarité
  Kosten des Schulbesuchs
  PLACENÍ ŠKOLNÉHO
  ŠKOLNÍ POPLATKY
  ZÁPISNÉ
  MINERVAL (BELGIUM)
  SCHOOL EXPENSES
  STUDY FEES
  DROITS DE SCOLARITÉ
  FRAIS D'ÉTUDE
  MINERVAL
  SCHULGELD
  STUDIENGEBÜHR
  STUDIENKOSTEN
  Nadřazený deskr. školní život
  MikrotezaurusMT 3216 organizace školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo