Výsledky vyhledávání

 1. DeskriptorAndská skupina
  Nedeskriptor Andean Group
  Groupe andin
  Andengruppe
  ANDSKÝ PAKT
  CARTAGENSKÁ DOHODA
  CARTAGENSKÁ SMLOUVA
  KORDILLERSKÁ SKUPINA
  ANDEAN PACT
  CARTAGENA AGREEMENT
  ACCORD DE CARTHAGèNE
  PACTE ANDIN
  ANDENPAKT
  VERTRAG VON CARTAGENA
  Podřazený deskr. Andský parlament
  Nadřazený deskr. latinskoamerické organizace
  MikrotezaurusMT 7616 mimoevropské organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. 2.Anzus

  DeskriptorAnzus
  Nedeskriptor Anzus
  ANZUS
  ANZUS
  RADA ANZUS
  VOJENSKOPOLITICKÝ PAKT MEZI AUSTRÁLIÍ, NOVÝM ZÉLANDEM A USA
  ANZUS COUNCIL
  CONSEIL DE L'ANZUS
  ANZUS-RAT
  Nadřazený deskr. mezivládní organizace
  MikrotezaurusMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. DeskriptorCharta lidských práv
  Nedeskriptor charter on human rights
  charte des droits de l'homme
  Charta der Menschenrechte
  DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA
  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  MEZINÁRODNÍ PAKT O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH
  MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁVECH
  VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV
  BILL OF HUMAN RIGHTS
  CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
  DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
  INTERNATIONAL CHARTER ON HUMAN RIGHTS
  CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
  CONVENTION DES DROITS DE L'HOMME
  DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
  ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE
  INTERNATIONALE CHARTA DER MENSCHENRECHTE
  MENSCHENRECHTSDEKLARATION
  MENSCHENRECHTSKONVENTION
  Podřazený deskr. Africká charta pro lidská práva a práva národů
  Nadřazený deskr. lidská práva
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Deklarace
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (8) - Zákony
  (1) - Charty
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (21) - Ústavy
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. DeskriptorJihovýchodoasijský pakt
  Nedeskriptor SEATO
  OTASE
  SEATO
  JIHOVÝCHODOASIJSKÁ SMLOUVA
  ORGANIZACE JIHOVÝCHODOASIJSKÉHO PAKTU
  ORGANIZACE KOLEKTIVNÍ OBRANNÉ SMLOUVY JIHOVÝCHODNÍ ASIE
  SEATO
  ZEMĚ JIHOVÝCHODOASIJSKÉHO PAKTU
  ZEMĚ SEATO
  SEATO COUNTRIES
  SOUTH-EAST ASIA TREATY ORGANISATION
  ORGANISATION DU TRAITÉ POUR LA DÉFENSE COLLECTIVE DE L'ASIE DU SUD-EST
  PAYS DE L'OTASE
  SÜDOSTASIENPAKT
  Nadřazený deskr. asijská organizace
  mezivládní organizace
  MikrotezaurusMT 7616 mimoevropské organizaceMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Ročenky - monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptormezinárodní dohoda
  Nedeskriptor international agreement
  accord international
  internationales Abkommen
  MEZINÁRODNÍ SMLOUVA
  MEZIVLÁDNÍ DOHODA
  PAKT
  GLOBAL AGREEMENT
  INTER-GOVERNMENTAL AGREEMENT
  INTERNATIONAL TREATY
  ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
  ACCORD MONDIAL
  TRAITÉ INTERNATIONAL
  INTERNATIONALER VERTRAG
  WELTWEITES ABKOMMEN
  ZWISCHENSTAATLICHES ABKOMMEN
  Podřazený deskr. rámcová dohoda
  asociační dohoda
  dohoda o spolupráci
  protokol o dohodě
  ratifikace dohody
  hospodářská dohoda
  dvoustranná dohoda
  mnohostranná dohoda
  mezinárodní jednání
  podpis dohody
  přistoupení k dohodě
  náhrada za dohodu
  vypovědění smlouvy
  obnovení dohody
  revize dohody
  ochranná podmínka
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (26) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Almanachy
  (2) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (10) - Deklarace
  (7) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (7) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (86) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (15) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (5) - Rejstříky
  (35) - Ročenky - monografie
  (12) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (37) - Studie
  (35) - Učebnice
  (1) - Sbírky zákonů
  (5) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (5) - Konferenční materiály
  (6) - Ročenky
  (1) - Mapy
  (3) - Charty
  (75) - Mezinárodní dohody
  (2) - Ústavy
  (29) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (36) - Parlamentní materiály
  (80) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptormezinárodní úmluva OSN
  Nedeskriptor UN international covenant
  pacte international ONU
  internationales Abkommen UNO
  MEZINÁRODNÍ PAKT OSN
  Nadřazený deskr. mezinárodní nástroj
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (4) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. 7.NATO

  DeskriptorNATO
  Nedeskriptor NATO
  OTAN
  NATO
  ATLANTICKÁ ALIANCE
  ATLANTICKÉ SPOLEČENSTVÍ
  ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉHO PAKTU
  SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE
  SEVEROATLANTICKÝ PAKT
  ATLANTIC ALLIANCE
  ATLANTIC COMMUNITY
  NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION
  ALLIANCE ATLANTIQUE
  COMMUNAUTÉ ATLANTIQUE
  ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD
  ATLANTISCHE ALLIANZ
  ATLANTISCHE GEMEINSCHAFT
  NORDATLANTIKPAKT
  Podřazený deskr. Slovensko
  Nadřazený deskr. mezivládní organizace
  MikrotezaurusMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (2) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (1) - Jednací řády
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (50) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (3) - Projevy
  (6) - Ročenky - monografie
  (69) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (29) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (3) - Konferenční materiály
  (2) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. DeskriptorOrganizace Varšavské smlouvy
  Nedeskriptor Warsaw Pact Organisation
  organisation du traité de Varsovie
  Warschauer Pakt
  VARŠAVSKÁ SMLOUVA
  VARŠAVSKÝ PAKT
  WARSAW PACT
  WARSAW PACT ORGANIZATION
  WARSAW TREATY
  PACTE DE VARSOVIE
  TRAITÉ DE VARSOVIE
  WARSCHAUER VERTRAG
  Nadřazený deskr. mezivládní organizace
  MikrotezaurusMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (9) - Deklarace
  (5) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (8) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Komuniké
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. DeskriptorPakt o stabilitě a růstu
  Nedeskriptor stability pact
  pacte de stabilité
  Stabilitätspakt
  PAKT O STABILITĚ
  STABILITY AND GROWTH PACT
  PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE
  STABILITÄT- UND WACHSTUMSPAKT
  Nadřazený deskr. koordinace politik v Evropské měnové unii
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorsociální pakt
  Nedeskriptor social pact
  pacte social
  Sozialpakt
  SOCIÁLNÍ UJEDNÁNÍ
  SOZIALABKOMMEN
  Nadřazený deskr. sociální politika
  MikrotezaurusMT 2826 sociální vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Charty
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo