Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorafrická organizace
  Nedeskriptor African organisation
  organisation africaine
  afrikanische Organisation
  ORGANIZACE AFRICKÝCH STÁTŮ
  ORGANIZACE AFRICKÝCH ZEMÍ
  ORGANIZACE AFRIKY
  ORGANIZACE STŘEDNÍ AFRIKY
  ORGANIZACE VÝCHODNÍ AFRIKY
  ORGANIZACE ZÁPADNÍ AFRIKY
  PANAFRICKÁ ORGANIZACE
  AFRICAN ORGANIZATION
  ORGANISATION OF CENTRAL AFRICA
  ORGANISATION OF EAST AFRICA
  ORGANISATION OF WEST AFRICA
  ORGANISATION DE L'AFRIQUE CENTRALE
  ORGANISATION DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE
  ORGANISATION DE L'AFRIQUE ORIENTALE
  OSTAFRIKANISCHE ORGANISATION
  WESTAFRIKANISCHE ORGANISATION
  ZENTRALAFRIKANISCHE ORGANISATION
  Podřazený deskr. AMCO
  Africká unie
  Západoafrická ekonomická a měnová unie
  Unie středoafrických států
  Unie afrických států
  Východoafrické společenství
  Východoafrické hospodářské společenství
  Západoafrické hospodářské společenství
  Hospodářské společenství států západní Afriky
  Hospodářské společenství států střední Afriky
  Nadřazený deskr. 7616 mimoevropské organizace
  MikrotezaurusMT 7616 mimoevropské organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Příručky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptoramerická organizace
  Nedeskriptor American organisation
  organisation américaine
  amerikanische Organisation
  ORGANIZACE AMERICKÝCH ZEMÍ
  ORGANIZACE AMERIKY
  AMERICAN ORGANIZATION
  Podřazený deskr. Organizace amerických států
  Severoamerická zóna volného obchodu
  Americká dohoda o volném obchodu
  Asociace karibských států
  Nadřazený deskr. 7616 mimoevropské organizace
  MikrotezaurusMT 7616 mimoevropské organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorarabská organizace
  Nedeskriptor Arab organisation
  organisation arabe
  arabische Organisation
  ORGANIZACE ARABSKÝCH STÁTŮ
  ORGANIZACE ARABSKÝCH ZEMÍ
  ARAB ORGANIZATION
  Podřazený deskr. Arabská liga
  Společný arabský obchod
  Organizace pro osvobození Palestiny
  Organizace arabských zemí vyvážejících ropu
  Rada spolupráce arabských států Zálivu
  Nadřazený deskr. 7616 mimoevropské organizace
  MikrotezaurusMT 7616 mimoevropské organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorasijská organizace
  Nedeskriptor Asian organisation
  organisation asiatique
  asiatische Organisation
  ORGANIZACE ASIJSKÝCH STÁTŮ
  ORGANIZACE ASIJSKÝCH ZEMÍ
  ASIAN ORGANIZATION
  Podřazený deskr. Rada pro Asii a Tichomoří
  Společenství jihovýchodních asijských národů
  Asijská organizace pro produktivitu
  Jihovýchodoasijský pakt
  Plán z Kolomba
  Asijské rozvojové centrum
  Parlamentní unie pro Asii a Pacifik
  Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci
  Asijsko-pacifické hospodářské společenství
  Nadřazený deskr. 7616 mimoevropské organizace
  MikrotezaurusMT 7616 mimoevropské organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Příručky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptordobročinná organizace
  Nedeskriptor voluntary organisation
  organisation bénévole
  Wohlfahrtsverband
  CHARITATIVNÍ ORGANIZACE
  CHARITABLE ORGANISATION
  VOLUNTARY ORGANIZATION
  ORGANISATION CHARITABLE
  ORGANISATION DE VOLONTAIRES
  ORGANISATION VOLONTAIRE
  FREIWILLIGEN-ORGANISATION
  WOHLTÄTIGKEITSVEREIN
  Nadřazený deskr. společenská činnost
  MikrotezaurusMT 2826 sociální vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Adresáře
  (1) - Eseje
  (10) - Monografie
  (2) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - isn
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorevropské organizace
  Nedeskriptor European organisation
  organisation européenne
  europäische Organisation
  EUROPEAN ORGANIZATION
  Podřazený deskr. Rada Evropy
  Severská rada
  Evropské sdružení institucí pro výzkum a výchovu
  Evropské sdružení volného obchodu
  Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu
  Evropský patentový úřad
  Evropská kosmická agentura
  Evropská exportní banka
  Evropská společnost pro atomovou energii
  Evropská agentura pro jadernou energii
  Evropský univerzitní institut ve Florencii
  Evropská unie pro rozhlasové vysílání
  Belgicko-lucemburská hospodářská unie
  Hospodářská a celní unie Evropy
  Západoevropská unie
  Svaz pro mezinárodní navigaci Rýna
  Benelux
  Evropský úřad svazů spotřebitelů
  Rada vzájemné hospodářské pomoci
  Evropská konference pro správu pošt a telekomunikací
  Evropská konference pro civilní letectví
  Evropská konference ministrů dopravy
  Evropská organizace pro jaderný výzkum
  Evropská organizace pro výzkum kosmického prostoru
  Evropská konfederace odborových svazů
  Evropský institut veřejné správy
  evropský institut pro normalizaci
  Sdružení evropských průmyslových a zaměstnavatelských svazů
  Evropská telekomunikační satelitní organizace
  Evropská liga pro hospodářskou spolupráci
  Evropské centrum podniků veřejného sektoru
  Středoevropská zóna volného obchodu|
  Ústřední komise pro plavbu na Rýně
  Nadřazený deskr. 7611 evropská organizace
  MikrotezaurusMT 7611 evropská organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (34) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Adresáře
  (7) - Monografie
  (11) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (16) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (1) - Tezaury
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorkulturní organizace
  Nedeskriptor cultural organisation
  organisation culturelle
  Kulturverband
  KULTURNÍ CENTRUM
  KULTURNÍ DŮM
  KULTURNÍ INSTITUCE
  KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
  CULTURAL CENTRE
  CULTURAL INSTITUTION
  CULTURAL ORGANIZATION
  CENTRE CULTUREL
  INSTITUTION CULTURELLE
  KULTURELLE INSTITUTION
  KULTURZENTRUM
  Nadřazený deskr. společenská činnost
  MikrotezaurusMT 2826 sociální vztahy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Adresáře
  (1) - Biografie
  (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (5) - Seznamy
  (4) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Statistiky
  (2) - Směrnice
  (2) - isn
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorlatinskoamerické organizace
  Nedeskriptor Latin American organisation
  organisation latino-américaine
  lateinamerikanische Organisation
  ORGANIZACE LATINSKÉ AMERIKY
  ORGANIZACE STŘEDNÍ AMERIKY
  STŘEDOAMERICKÉ ORGANIZACE
  LATIN AMERICAN ORGANIZATION
  ORGANISATION OF CENTRAL AMERICA
  ORGANISATION DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
  ORGANISATION DE L'AMÉRIQUE LATINE
  ZENTRALAMERIKANISCHE ORGANISATION
  Podřazený deskr. Latinskoamerické sdružení volného obchodu
  Andská skupina
  Institut pro latinskoamerickou integraci
  Organizace středoamerických států
  CACM
  Latinskoamerický hospodářský systém
  Společenství karibských států
  Mercosur
  Nadřazený deskr. 7616 mimoevropské organizace
  MikrotezaurusMT 7616 mimoevropské organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Příručky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptormezinárodní organizace
  Nedeskriptor international organisation
  organisation internationale
  internationale Organisation
  MEZINÁRODNÍ ASOCIACE
  MEZINÁRODNÍ INSTITUCE
  MEZINÁRODNÍ ORGÁN
  MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ
  MEZINÁRODNÍ SVAZ
  MEZINÁRODNÍ UNIE
  MEZINÁRODNÍ ÚŘAD
  VRCHOLNÝ ORGÁN MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
  VÝKONNÉ ORGÁNY MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
  INTERNATIONAL ADMINISTRATION
  INTERNATIONAL ASSOCIATION
  INTERNATIONAL BODY
  INTERNATIONAL INSTITUTION
  INTERNATIONAL ORGANIZATION
  ADMINISTRATION INTERNATIONALE
  ADMINISTRATION PUBLIQUE INTERNATIONALE
  ASSOCIATION INTERNATIONALE
  INSTITUTION INTERNATIONALE
  ORGANISME INTERNATIONAL
  INTERNATIONALE BEHÖRDE
  INTERNATIONALE EINRICHTUNG
  INTERNATIONALE INSTITUTION
  INTERNATIONALE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
  INTERNATIONALE VERWALTUNG
  Podřazený deskr. parlamentní shromáždění
  mezinárodní veřejná funkce
  vyloučení z mezinárodní organizace
  rozšíření mezinárodní organizace
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (20) - Adresáře
  (7) - Biografie
  (23) - Encyklopedie
  (2) - Jednací řády
  (1) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (55) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (28) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (52) - Ročenky - monografie
  (18) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (22) - Studie
  (1) - Sylaby
  (2) - Slovníky zkratek
  (22) - Učebnice
  (5) - Konferenční materiály
  (9) - Ročenky
  (13) - Mezinárodní dohody
  (1) - isn
  (1) - Smlouvy
  (1) - Soubor dokumentů
  (4) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo