Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorkomerční firma
  Nedeskriptor firm governed by commercial law
  société commerciale
  Handelsgesellschaft
  FIRMA, NA NIŽ SE VZTAHUJE OBCHODNÍ ZÁKONÍK
  FIRMA PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
  FIRMA VYTVOŘENÁ PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA
  OBCHODNÍ SPOLEČNOST
  COMMERCIAL FIRM
  Podřazený deskr. soukromá společnost s ručením omezeným
  akciová společnost
  veřejná obchodní společnost
  komanditní společnost
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (26) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (7) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (28) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (12) - Kolektivní monografie
  (43) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (29) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (11) - Studie
  (2) - Slovníky zkratek
  (25) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorobchodní právo
  Nedeskriptor commercial law
  droit commercial
  Handelsrecht
  OBCHODNÍ LEGISLATIVA
  OBCHODNÍ ZÁKONÍK
  COMMERCIAL LEGISLATION
  LÉGISLATION COMMERCIALE
  HANDELSGESETZBUCH
  HANDELSGESETZGEBUNG
  Podřazený deskr. směnečné právo
  obchodní arbitráž
  obchodní smlouva
  Nadřazený deskr. 2006 obchodní politika
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Encyklopedie
  (17) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (112) - Komentované zákony
  (12) - Kolektivní monografie
  (130) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (98) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (4) - Rejstříky
  (1) - Ročenky - monografie
  (28) - Sborníky
  (4) - Skripta
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (7) - Slovníky naučné speciální
  (26) - Studie
  (132) - Učebnice
  (67) - Zákoníky
  (125) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (10) - Nařízení
  (3) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (7) - Smlouvy
  (5) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo