Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorpohledávka
  Nedeskriptor claim
  créance
  Schuldforderung
  NÁROK
  POŽADAVEK
  CREDITOR
  CRÉANCIER
  NOTATION DES CRÉANCES
  RISQUE DES CRÉANCES
  BEWERTUNG VON WERTPAPIEREN DES FINANZMARKTS
  FORDERUNG
  GLÄUBIGER
  WERTPAPIERRISIKO
  Nadřazený deskr. závazkové právo
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (35) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Nařízení
  (1) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorpojistný nárok
  Nedeskriptor insurance claim
  sinistre
  Schadensfall
  VERSICHERUNGSFALL
  Nadřazený deskr. pojistná smlouva
  MikrotezaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorúzemní spor
  Nedeskriptor territorial dispute
  contentieux territorial
  Gebietsanspruch
  SPOR O ÚZEMÍ
  TERITORIÁLNÍ SPOR
  ÚZEMNÍ NÁROK
  TERRITORIAL CLAIM
  Nadřazený deskr. mezinárodní spor
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Cestopisy
  (1) - Deklarace
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Projevy
  (3) - Sborníky
  (13) - Studie
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Mapy
  (1) - Mezinárodní dohody
  (32) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorzákonem chráněná práva
  Nedeskriptor established right
  droit acquis
  erworbener Anspruch
  CHRÁNĚNÁ PRÁVA
  ÚSTAVOU ZARUČENÁ PRÁVA
  ZARUČENÁ PRÁVA
  ZARUČENÝ PRÁVNÍ NÁROK
  PROTECTED RIGHT
  WOHLERWORBENES RECHT
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (7) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo