Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4021 management
  Nedeskriptor management
  gestion administrative
  Unternehmensverwaltung
  Podřazený deskr. management
  finanční řízení
  technika řízení
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptor4421 práce a mzdy
  Nedeskriptor personnel management and staff remuneration
  administration et rémunération du personnel
  Verwaltung und Entlohnung des Personals
  Podřazený deskr. personální oddělení
  mzdová politika
  odměňování za práci
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorekologická politika
  Nedeskriptor environmental policy
  politique de l'environnement
  Umweltpolitik
  OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  POLITIKA NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ
  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
  GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
  UMWELTPFLEGE
  UMWELTSCHUTZPOLITIK
  Podřazený deskr. náklady za znečištění
  ekologické právo
  územní management
  hospodaření se zdroji
  opatření proti plýtvání
  kvalita životního prostředí
  výzkum životního prostředí
  vliv na životní prostředí
  sledování životního prostředí
  předcházení ekologickým rizikům
  ekonomické nástroje životního prostředí
  ekologická politika Společenství
  environmentální ekonomie
  ekologické vzdělávání
  Nadřazený deskr. 5206 ekologická politika
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Bibliografie
  (1) - E-kniha
  (3) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (14) - Kolektivní monografie
  (69) - Monografie
  (40) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (14) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (36) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (57) - Studie
  (1) - Sylaby
  (7) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (8) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (10) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (3) - Směrnice
  (5) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (5) - Normy
  (9) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorelektronická správa dokumentů
  Nedeskriptor EDM
  GED
  EDV
  ELEKTRONICKÁ SPRÁVA DAT
  ELEKTRONICKÝ MANAGEMENT DOKUMENTŮ
  SPRÁVA ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ
  ELECTRONIC DATA MANAGEMENT
  ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT
  GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS
  GESTION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
  ELEKTRONISCHE DOKUMENTENVERWALTUNG
  Podřazený deskr. elektronické rozpoznávání písma
  digitalizace dokumentů
  Nadřazený deskr. správa dokumentů
  MikrotezaurusMT 3221 dokumentace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (13) - Příručky
  (1) - Učebnice
  (7) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorfinanční řízení
  Nedeskriptor financial management
  gestion financière
  Finanzgebaren
  FINANČNÍ MANAGEMENT
  ŘÍZENÍ PODNIKU VE FINANČNÍ OBLASTI
  FINANZGEBARUNG
  Podřazený deskr. bilanční analýza
  finanční analýza
  finanční požadavky
  Nadřazený deskr. 4021 management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (4) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (4) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorhlavní vedení podniku
  Nedeskriptor senior management
  cadre supérieur
  höhere Führungskraft
  TOP MANAGEMENT
  VRCHOLNÝ MANAGEMENT
  TOP MANAGEMENT
  GEHOBENES MANAGEMENT
  OBERE FÜHRUNGSKRAFT
  Nadřazený deskr. vedoucí pracovník
  MikrotezaurusMT 4411 trh práce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorhospodaření se zdroji
  Nedeskriptor management of resources
  gestion des ressources
  Bewirtschaftung der Ressourcen
  SPRAVOVÁNÍ ZDROJŮ
  Podřazený deskr. oceňování zdrojů
  využívání zdrojů
  nahrazování zdrojů
  Nadřazený deskr. ekologická politika
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorinformační systém pro potřeby řízení
  Nedeskriptor management information system
  système d'information de gestion
  Management-Informationssystem
  INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ
  MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
  MIS
  Nadřazený deskr. technika řízení
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorkolektivismus
  Nedeskriptor collectivism
  collectivisme
  Kollektivismus
  STÁTNÍ SOCIALISMUS
  STATE MANAGEMENT
  ÉTATISME
  ETATISMUS
  STAATSSOZIALISMUS
  Nadřazený deskr. hospodářský systém
  MikrotezaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorkontrola managementu
  Nedeskriptor management audit
  contrôle de gestion
  Wirtschaftlichkeitskontrolle
  AUDIT MANAGEMENTU
  MANAŽERSKÝ AUDIT
  CONTROLLING
  Nadřazený deskr. technika řízení
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo