Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorgeomorfologie
  Nedeskriptor geomorphology
  géomorphologie
  Geomorphologie
  MORFOLOGIE ZEMĚ
  MORPHOLOGY OF THE EARTH
  MORPHOLOGIE DE LA TERRE
  RELIEFKUNDE
  Nadřazený deskr. vědy o Zemi
  MikrotezaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorjazykověda
  Nedeskriptor linguistics
  linguistique
  Sprachwissenschaft
  APLIKOVANÁ LINGVISTIKA
  DĚJINY JAZYKA
  FILOLOGIE
  FONETIKA
  FONOLOGIE
  GRAMATIKA
  JAZYKOZPYT
  LINGVISTIKA
  MATEMATICKÁ LINGVISTIKA
  MLUVNICE
  MORFOLOGIE
  ORTOGRAFIE
  PRAVOPIS
  SÉMANTIKA
  SYNTAX
  GRAMMAR
  LEXICOLOGY
  PHONETICS
  PRONUNCIATION
  SEMANTICS
  GRAMMAIRE
  LEXICOLOGIE
  PHONÉTIQUE
  PRONONCIATION
  SÉMANTIQUE
  ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT
  GRAMMATIK
  LEXIKOLOGIE
  LINGUISTIK
  MORPHOLOGIE
  PHONETIK
  PRAGMALINGUISTIK
  SEMANTIK
  SPRACHFORSCHUNG
  SPRECHTECHNIK
  Podřazený deskr. jazyk
  živý jazyk
  jazyková politika
  Nadřazený deskr. humanitní vědy
  MikrotezaurusMT 3611 humanitní vědy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (7) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (7) - Encyklopedie
  (6) - Eseje
  (3) - Fejetony
  (1) - Hesláře
  (2) - Korespondence
  (3) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (102) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (6) - Odborné zprávy
  (50) - Příručky
  (7) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (1) - Rozhovory
  (24) - Sborníky
  (7) - Souborné dílo
  (3) - Skripta
  (47) - Slovníky jazykové překladové
  (30) - Slovníky naučné speciální
  (82) - Studie
  (160) - Slovníky jazykové výkladové
  (44) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (4) - Výbor z díla
  (3) - Sebrané spisy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo