Výsledky vyhledávání

 1. DeskriptorMezinárodní asociace pro leteckou dopravu
  Nedeskriptor IATA
  ATAI
  IATA
  IATA
  MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ LETECKÉ DOPRAVY
  SDRUŽENÍ MEZINÁRODNÍ LETECKÉ DOPRAVY
  INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
  ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL
  IATA
  INTERNATIONALE LUFTVERKEHRSGESELLSCHAFT
  Nadřazený deskr. mezivládní organizace
  MikrotezaurusMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorMezinárodní dokumentační sdružení
  Nedeskriptor FID
  FID
  FID
  FID
  MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ PRO DOKUMENTACI
  INTERNATIONAL FEDERATION FOR DOCUMENTATION
  FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE DOCUMENTATION
  INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR DOKUMENTATION
  Nadřazený deskr. nevládní organizace
  MikrotezaurusMT 7626 nevládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptormezinárodní organizace
  Nedeskriptor international organisation
  organisation internationale
  internationale Organisation
  MEZINÁRODNÍ ASOCIACE
  MEZINÁRODNÍ INSTITUCE
  MEZINÁRODNÍ ORGÁN
  MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ
  MEZINÁRODNÍ SVAZ
  MEZINÁRODNÍ UNIE
  MEZINÁRODNÍ ÚŘAD
  VRCHOLNÝ ORGÁN MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
  VÝKONNÉ ORGÁNY MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
  INTERNATIONAL ADMINISTRATION
  INTERNATIONAL ASSOCIATION
  INTERNATIONAL BODY
  INTERNATIONAL INSTITUTION
  INTERNATIONAL ORGANIZATION
  ADMINISTRATION INTERNATIONALE
  ADMINISTRATION PUBLIQUE INTERNATIONALE
  ASSOCIATION INTERNATIONALE
  INSTITUTION INTERNATIONALE
  ORGANISME INTERNATIONAL
  INTERNATIONALE BEHÖRDE
  INTERNATIONALE EINRICHTUNG
  INTERNATIONALE INSTITUTION
  INTERNATIONALE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
  INTERNATIONALE VERWALTUNG
  Podřazený deskr. parlamentní shromáždění
  mezinárodní veřejná funkce
  vyloučení z mezinárodní organizace
  rozšíření mezinárodní organizace
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (20) - Adresáře
  (7) - Biografie
  (23) - Encyklopedie
  (2) - Jednací řády
  (1) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (60) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (28) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (52) - Ročenky - monografie
  (18) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (22) - Studie
  (1) - Sylaby
  (2) - Slovníky zkratek
  (22) - Učebnice
  (5) - Konferenční materiály
  (9) - Ročenky
  (13) - Mezinárodní dohody
  (1) - isn
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. DeskriptorMezinárodní sdružení pro sociální zabezpečení
  Nedeskriptor IASS
  AISS
  IVSS
  IASS
  MEZINÁRODNÍ ASOCIACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
  MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SECURITIES
  ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
  INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT
  Nadřazený deskr. nevládní organizace
  MikrotezaurusMT 7626 nevládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo