Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptormezinárodní organizace
  Nedeskriptor international organisation
  organisation internationale
  internationale Organisation
  MEZINÁRODNÍ ASOCIACE
  MEZINÁRODNÍ INSTITUCE
  MEZINÁRODNÍ ORGÁN
  MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ
  MEZINÁRODNÍ SVAZ
  MEZINÁRODNÍ UNIE
  MEZINÁRODNÍ ÚŘAD
  VRCHOLNÝ ORGÁN MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
  VÝKONNÉ ORGÁNY MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
  INTERNATIONAL ADMINISTRATION
  INTERNATIONAL ASSOCIATION
  INTERNATIONAL BODY
  INTERNATIONAL INSTITUTION
  INTERNATIONAL ORGANIZATION
  ADMINISTRATION INTERNATIONALE
  ADMINISTRATION PUBLIQUE INTERNATIONALE
  ASSOCIATION INTERNATIONALE
  INSTITUTION INTERNATIONALE
  ORGANISME INTERNATIONAL
  INTERNATIONALE BEHÖRDE
  INTERNATIONALE EINRICHTUNG
  INTERNATIONALE INSTITUTION
  INTERNATIONALE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
  INTERNATIONALE VERWALTUNG
  Podřazený deskr. parlamentní shromáždění
  mezinárodní veřejná funkce
  vyloučení z mezinárodní organizace
  rozšíření mezinárodní organizace
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (20) - Adresáře
  (7) - Biografie
  (23) - Encyklopedie
  (2) - Jednací řády
  (1) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (60) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (28) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (52) - Ročenky - monografie
  (18) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (22) - Studie
  (1) - Sylaby
  (2) - Slovníky zkratek
  (22) - Učebnice
  (5) - Konferenční materiály
  (9) - Ročenky
  (13) - Mezinárodní dohody
  (1) - isn
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorMezinárodní úřad práce
  Nedeskriptor International Labour Office
  BIT
  IAA
  BIT
  MÚP
  BIT
  BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
  INTERNATIONALES ARBEITSAMT
  Nadřazený deskr. Mezinárodní organizace práce
  MikrotezaurusMT 7606 Spojené národy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (10) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. DeskriptorMezinárodní úřad pro nákazy zvířat
  Nedeskriptor IOE
  Office international des épizooties
  OIE
  IOE
  MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO EPIDEMIE ZVÍŘAT
  OIE
  INTERNATIONAL OFFICE OF EPIZOOTICS
  INTERNATIONALES TIERSEUCHENAMT
  Nadřazený deskr. mezivládní organizace
  MikrotezaurusMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. DeskriptorMezinárodní úřad pro vzdělávání
  Nedeskriptor IBE
  BIE
  IBE
  IBE
  MEZINÁRODNÍ ŠKOLSKÝ ÚŘAD
  MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO ŠKOLSTVÍ
  INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION
  BUREAU INTERNATIONAL D'ÉDUCATION
  INTERNATIONALES BÜRO FÜR ERZIEHUNG
  Nadřazený deskr. Unesco
  MikrotezaurusMT 7606 Spojené národy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo