Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorevropská konference
  Nedeskriptor European conference
  conférence européenne
  europäische Konferenz
  EVROPSKÉ ZASEDÁNÍ
  EVROPSKÝ KONGRES
  Nadřazený deskr. mezinárodní konference
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorEvropská konference ministrů dopravy
  Nedeskriptor ECMT
  CEMT
  EKVM
  ECMT
  EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT
  CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS
  EUROPÄISCHE KONFERENZ DER VERKEHRSMINISTER
  Nadřazený deskr. evropské organizace
  mezivládní organizace
  MikrotezaurusMT 7611 evropská organizaceMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (14) - Ročenky - monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. DeskriptorEvropská konference pro správu pošt a telekomunikací
  Nedeskriptor CEPT
  CEPT
  CEPT
  CEPT
  EUROPEAN CONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISTRATIONS
  CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES ADMINISTRATIONS DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
  EUROPÄISCHE KONFERENZ DER POST- UND FERNMELDEVERWALTUNGEN
  Nadřazený deskr. evropské organizace
  MikrotezaurusMT 7611 evropská organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. DeskriptorEvropská rada
  Nedeskriptor European Council
  Conseil européen
  Europäischer Rat
  KONFERENCE HLAV STÁTŮ A PREMIÉRŮ
  CONFERENCE OF THE HEADS OF STATE OR HEADS OF GOVERNMENT
  CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTATS OU DE GOUVERNEMENT
  KONFERENZ DER STAATS- ODER REGIERUNGSCHEFS DER EG
  Nadřazený deskr. instituce Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Adresáře
  (1) - Deklarace
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (5) - Konferenční materiály
  (2) - Smlouvy
  (1) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. DeskriptorKonference o odzbrojení v Evropě
  Nedeskriptor CDE
  CDE
  KVAE
  CDE
  CONFERENCE ON DISARMAMENT IN EUROPE
  CONFÉRENCE SUR LE DÉSARMEMENT EN EUROPE
  KONFERENZ FÜR VERTRAUENSBILDENDE MAßNAHMEN UND ABRÜSTUNG IN EUROPA
  Nadřazený deskr. mezinárodní bezpečnost
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorkonference OSN
  Nedeskriptor UN Conference
  conférence ONU
  Konferenz UNO
  UN-KONFERENZ
  Nadřazený deskr. mezinárodní konference
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. DeskriptorKonference OSN o obchodu a rozvoji
  Nedeskriptor Unctad
  Cnuced
  UNCTAD
  UNCTAD
  UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT
  CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
  UNCTAD
  KONFERENZ DER VEREINTEN NATIONEN FÜR HANDEL UND ENTWICKLUNG
  Podřazený deskr. Centrum mezinárodního obchodu
  Nadřazený deskr. systém OSN
  MikrotezaurusMT 7606 Spojené národy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorkonference předsedů
  Nedeskriptor conference of presidents
  conférence des présidents
  Konferenz der Vorsitzenden
  CONFÉRENCE DES PORTE-PAROLE
  KONFERENZ DER SPRECHER
  Nadřazený deskr. složení parlamentu
  MikrotezaurusMT 0421 parlament
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorkonferenční sborník
  Nedeskriptor conference proceedings
  acte de congrès
  Kongressakte
  SBORNÍK Z KONFERENCE
  COLLOQUIUM
  CONFERENCE
  CONGRESS
  ROUND TABLE
  SYMPOSIUM
  COLLOQUE
  COMMUNICATION DE CONGRèS
  CONFÉRENCE
  CONGRèS
  SYMPOSIUM
  TABLE RONDE
  KOLLOQUIUM
  KONFERENZ
  KONGREßAKTE
  KONGRESS
  KONGRESSBERICHT
  RUNDER TISCH
  SYMPOSIUM
  TAGUNG
  Nadřazený deskr. dokument
  MikrotezaurusMT 3221 dokumentace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (4) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (4) - Přednášky
  (547) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (78) - Konferenční materiály
  (19) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (2) - Parlamentní materiály
  (1) - Usnesení
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo