Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor1011 komunitární právo
  Nedeskriptor Community law
  droit communautaire
  Gemeinschaftsrecht
  Podřazený deskr. právo Evropské unie
  právní řád ES
  smlouva ES
  právní akt Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorkomunitární právo - národní právo
  Nedeskriptor Community law - national law
  droit communautaire-droit national
  Gemeinschaftsrecht-nationales Recht
  VZTAH VNITROSTÁTNÍHO A KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
  NATIONAL LAW - COMMUNITY LAW
  DROIT COMMUNAUTAIRE-DROIT INTERNE
  DROIT NATIONAL-DROIT COMMUNAUTAIRE
  INNERSTAATLICHES RECHT-GEMEINSCHAFTSRECHT
  NATIONALES RECHT-GEMEINSCHAFTSRECHT
  Podřazený deskr. přímá aplikovatelnost
  nadřazenost práva Společenství
  princip vzájemného uznávání
  odpovědnost členského státu
  Nadřazený deskr. právní řád ES
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Komentované zákony
  (23) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (8) - Sborníky
  (6) - Studie
  (15) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Směrnice
  (3) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorprávo Evropské unie
  Nedeskriptor Community law
  droit communautaire
  Gemeinschaftsrecht
  EVROPSKÉ PRÁVO
  KOMUNITÁRNÍ PRÁVO
  LEGISLATIVA EU
  PRÁVO ES
  PRÁVO EU
  PRÁVO UNIE
  COMMUNITY REGULATIONS
  EUROPEAN LAW
  DROIT EUROPÉEN
  RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE
  EUROPÄISCHES RECHT
  GESETZGEBUNG DER GEMEINSCHAFT
  Podřazený deskr. výklad zákonů ES
  národní implementace práva Společenství
  přibližování legislativy
  druhotná legislativa
  konsolidace komunitárního práva
  legislativní proces ES
  Nadřazený deskr. 1011 komunitární právo
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (1) - Bibliografie
  (1) - Deklarace
  (12) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (12) - Judikáty
  (22) - Komentované zákony
  (23) - Kolektivní monografie
  (223) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (106) - Příručky
  (8) - Ročenky - monografie
  (61) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (2) - Skripta
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (100) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (46) - Sylaby
  (116) - Učebnice
  (13) - Zákoníky
  (29) - Zákony
  (5) - Zákonná opatření
  (2) - Konferenční materiály
  (8) - Mezinárodní dohody
  (2) - Nařízení
  (11) - Směrnice
  (1) - Ústavy
  (12) - Smlouvy
  (7) - CD-ROM
  (3) - Parlamentní materiály
  (4) - Soubor dokumentů
  (2) - Usnesení
  (10) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo