Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorinterpretace práva
  Nedeskriptor interpretation of the law
  interprétation du droit
  Auslegung des Rechts
  ANALOGIE PRÁVA
  ANALOGIE ZÁKONA
  INTERPRETACE ZÁKONA
  JUDIKATURA
  PRÁVNÍ ANALOGIE
  SOUDNÍ INTERPRETACE
  VÝKLAD PRÁVA
  VÝKLAD ZÁKONA
  JUDICIAL INTERPRETATION
  LEGAL ANALOGY
  LEGAL INTERPRETATION
  LEGAL THEORY
  ANALOGIE JURIDIQUE
  INTERPRÉTATION DE LA LOI
  INTERPRÉTATION JURIDIQUE
  GESETZESAUSLEGUNG
  RECHTSANALOGIE
  RECHTSAUSLEGUNG
  RECHTSPRECHUNG
  Nadřazený deskr. právní věda
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (3) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (375) - Judikáty
  (151) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (10) - Kolektivní monografie
  (96) - Monografie
  (90) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (1) - Ročenky - monografie
  (14) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Skripta
  (9) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Staré tisky
  (28) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (34) - Učebnice
  (63) - Zákoníky
  (10) - Sbírky zákonů
  (55) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (4) - Ústavy
  (3) - Vyhlášky
  (4) - CD-ROM
  (1) - jdd
  (1) - Soubor dokumentů
  (13) - Usnesení
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorrozsudek Soudního dvora ES
  Nedeskriptor judgment of the EC Court
  arrêt de la Cour CE
  Urteil des Gerichtshofs EG
  JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA ES
  ROZSUDEK CJCE
  ROZSUDEK EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
  JUDGMENT OF THE CJEC
  JUDGMENT OF THE EC COURT OF JUSTICE
  ARRêT CJCE
  ARRêT DE LA COUR DE JUSTICE CE
  URTEIL DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS
  URTEIL EUGH
  Nadřazený deskr. výklad zákonů ES
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (7) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (6) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorvýklad zákonů ES
  Nedeskriptor EC case-law
  jurisprudence CE
  Rechtsprechung EG
  JUDIKATURA ES
  JURISPRUDENCE
  VÝKLAD SOUDEM
  EC CASE LAW
  Podřazený deskr. rozsudek Soudního dvora ES
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Jednací řády
  (61) - Judikáty
  (13) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (41) - Monografie
  (13) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (12) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (12) - Studie
  (46) - Sylaby
  (14) - Učebnice
  (15) - Zákoníky
  (14) - Zákony
  (7) - Zákonná opatření
  (1) - Nařízení
  (1) - Ústavy
  (3) - CD-ROM
  (14) - Usnesení
  předmětové heslo

  předmětové heslo