Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorfinanční intervence
  Nedeskriptor financial intervention
  intervention financière
  finanzielle Intervention
  Nadřazený deskr. finanční trh
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Skripta
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormechanismus směnných kurzů
  Nedeskriptor exchange-rate mechanism
  mécanisme d'intervention monétaire
  währungspolitischer Interventionsmechanismus
  ERM
  MECHANISMUS MĚNOVÉ INTERVENCE
  MECHANISMUS SMĚNNÝCH KURZŮ EMS
  ERM
  MONETARY INTERVENTION MECHANISM
  Nadřazený deskr. Evropský měnový systém
  MikrotezaurusMT 2406 měnové relace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptortržní intervence
  Nedeskriptor market intervention
  intervention sur le marché
  Marktintervention
  Podřazený deskr. plánování trhu
  ochrana trhu
  podpora trhu
  dohled nad trhem
  Nadřazený deskr. obchodní politika
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorvojenský zásah
  Nedeskriptor military intervention
  intervention militaire
  militärischer Eingriff
  AGRESE
  INTERVENCE
  INVAZE
  OZBROJENÁ AGRESE
  OZBROJENÉ NAPADENÍ
  PŘEPADENÍ
  ÚTOČNÝ ČIN
  ÚTOK
  VOJENSKÁ INTERVENCE
  VOJENSKÁ INVAZE
  AGGRESSION
  AGRESSION
  BEWAFFNETE AGGRESSION
  Nadřazený deskr. mezinárodní konflikt
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (3) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (1) - Korespondence
  (43) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (5) - Kolektivní monografie
  (38) - Monografie
  (4) - Obrazová publikace
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Sborníky
  (11) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Mapy
  (6) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo