Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor2841 zdraví
  Nedeskriptor health
  santé
  Gesundheit
  Podřazený deskr. výživa
  farmaceutický průmysl
  nemoc
  zdravotní politika
  zdravotnické povolání
  lékařská věda
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorduševní zdraví
  Nedeskriptor mental health
  santé mentale
  psychische Gesundheit
  DUŠEVNÍ HYGIENA
  MENTÁLNÍ ZDRAVÍ
  PSYCHICKÉ ZDRAVÍ
  PSYCHOHYGIENA
  HYGIèNE MENTALE
  PSYCHOHYGIENE
  Nadřazený deskr. organizace zdravotnictví
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Faksimile
  (1) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (6) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. DeskriptorEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  Nedeskriptor European Agency for Safety and Health at Work
  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
  Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
  EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST PRÁCE
  OSHA
  EASHW
  OSHA
  OSHA
  OSHA
  Nadřazený deskr. orgán nebo agentura EU
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptornáklady na zdraví
  Nedeskriptor health costs
  coût de la santé
  Gesundheitskosten
  NÁKLADY NA ZDRAVOTNICTVÍ
  Nadřazený deskr. zdravotní politika
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Studie
  (2) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorochrana rostlin
  Nedeskriptor plant health control
  contrôle phytosanitaire
  Pflanzenschutzkontrolle
  FYTOSANITÁRNÍ INSPEKCE
  FYTOSANITÁRNÍ KONTROLA
  INSPEKCE V OCHRANĚ ROSTLIN
  PHYTOSANITARY CONTROL
  PHYTOSANITARY INSPECTION
  PLANT HEALTH INSPECTION
  Nadřazený deskr. rostlinolékařská legislativa
  MikrotezaurusMT 5606 zemědělská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorochrana rostlinné říše
  Nedeskriptor protection of plant life
  protection de la flore
  Schutz der Pflanzenwelt
  OCHRANA ROSTLINNÝCH DRUHŮ
  OCHRANA ROSTLINSTVA
  PROTECTION OF PLANT HEALTH
  PROTECTION OF PLANTS
  PROTECTION DES PLANTES
  PFLANZENSCHUTZ
  Nadřazený deskr. ochrana životního prostředí
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptororganizace zdravotnictví
  Nedeskriptor organisation of health care
  organisation de la santé
  Gesundheitsorganisation
  HEALTH SCHEME
  HEALTH SYSTEM
  ORGANIZATION OF HEALTH CARE
  Podřazený deskr. gerontologie
  farmaceutická legislativa
  prevence nemocí
  školní lékařství
  ochrana matky a dítěte
  první pomoc
  zdravotní průkaz
  hospitalizace
  prostředky zdravotnické techniky
  zdraví veřejnosti
  transplantace orgánů
  krevní transfúze
  úrazová prevence
  duševní zdraví
  zdravotní péče
  převoz nemocných
  lékařské právo
  telemedicína
  farmacie
  Nadřazený deskr. zdravotní politika
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  (1) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (4) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorpohlavní zdraví
  Nedeskriptor reproductive health
  santé génésique
  Fortpflanzungsgesundheit
  SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ
  SANTÉ REPRODUCTIVE
  REPRODUKTIVE GESUNDHEIT
  Nadřazený deskr. zdraví veřejnosti
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorprávo na zdraví
  Nedeskriptor right to health
  droit à la santé
  Recht auf Gesundheit
  PRÁVO NA LÉČENÍ
  PRÁVO NA OCHRANU ZDRAVÍ
  SVOBODNÝ PŘÍSTUP K OCHRANĚ ZDRAVÍ
  RIGHT TO CARE
  ACCèS AUX SOINS
  ZUGANG ZUR BEHANDLUNG
  Nadřazený deskr. sociální práva
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (6) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo