Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor2826 sociální vztahy
  Nedeskriptor social affairs
  vie sociale
  Leben in der Gesellschaft
  Podřazený deskr. volný čas
  sociální politika
  sociální problém
  společenský život
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptor4016 právní forma organizací
  Nedeskriptor legal form of organisations
  forme juridique de société
  Rechtsform einer Gesellschaft
  Podřazený deskr. organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorevropská společnost
  Nedeskriptor European company
  société européenne
  europäische Gesellschaft
  EUROPEAN PUBLIC LIMITED COMPANY
  SOCIÉTÉ ANONYME EUROPÉENNE
  EUROPÄISCHE AKTIENGESELLSCHAFT
  SE
  SOCIETAS EUROPAEA (SE)
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptornadnárodní společnost
  Nedeskriptor multinational enterprise
  entreprise multinationale
  multinationales Unternehmen
  MEZINÁRODNÍ PODNIK
  MNOHONÁRODNÍ SPOLEČNOST
  MULTINACIONÁLNÍ KORPORACE
  NADNÁRODNÍ FIRMA
  NADNÁRODNÍ KORPORACE
  MULTINATIONAL
  MULTINATIONAL COMPANY
  MULTINATIONAL CORPORATION
  MULTINATIONALE
  SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
  MULTI
  MULTINATIONALE GESELLSCHAFT
  Nadřazený deskr. druh podniku
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (5) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (6) - Studie
  (3) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptornezisková organizace
  Nedeskriptor non-profit organisation
  société sans but lucratif
  Gesellschaft ohne Gewinnzweck
  NEVÝDĚLEČNÁ ORGANIZACE
  NEZISKOVÁ ASOCIACE
  NEZISKOVÉ SDRUŽENÍ
  NON-PROFIT ASSOCIATION
  NON-PROFIT COMPANY
  NON-PROFIT ORGANIZATION
  ASBL
  ASSOCIATION DE LOI 1901
  ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
  ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF
  IDEALVEREIN
  ORGANISATION OHNE ERWERBSZWECK
  VEREIN OHNE GEWINNZWECK
  VEREINIGUNG OHNE ERWERBSZWECK
  Podřazený deskr. nadace
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (11) - Adresáře
  (2) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (34) - Příručky
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (15) - Studie
  (6) - Učebnice
  (18) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Výzkumné zprávy
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorobčanskoprávní sdružení
  Nedeskriptor civil-law association
  société civile
  Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
  SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIèRE
  BAUHERRENGESELLSCHAFT
  Podřazený deskr. profesní obchodní společnost
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Příručky
  (1) - isn
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptororganizace
  Nedeskriptor organisation
  société
  Gesellschaft
  PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
  PRÁVNÍ STATUT SPOLEČNOSTI
  LEGAL STATUS OF AN UNDERTAKING
  ORGANIZATION
  FORME JURIDIQUE DE SOCIÉTÉ
  STATUT JURIDIQUE DE SOCIÉTÉ
  GESELLSCHAFTSSATZUNG
  RECHTSFORM EINER GESELLSCHAFT
  Podřazený deskr. družstvo
  veřejně prospěšná služba
  ekonomické zájmové sdružení
  obecně prospěšný podnik
  konsorcium
  občanskoprávní sdružení
  komerční firma
  společnost se smíšeným vlastnictvím
  tiché společenství
  evropská společnost
  nezisková organizace
  Nadřazený deskr. 4016 právní forma organizací
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (32) - Adresáře
  (1) - Komentované zákony
  (14) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (3) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (4) - Studie
  (4) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (1) - Organizační řády
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorpostindustriální hospodářství
  Nedeskriptor post-industrial economy
  économie postindustrielle
  postindustrielle Wirtschaft
  POSTINDUSTRIÁLNÍ SPOLEČNOST
  POST-INDUSTRIAL SOCIETY
  SOCIÉTÉ POSTINDUSTRIELLE
  DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT
  NACHINDUSTRIELLE GESELLSCHAFT
  Nadřazený deskr. hospodářství
  MikrotezaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (2) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorsoukromá společnost s ručením omezeným
  Nedeskriptor private limited company
  SARL
  GmbH
  SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
  S.R.O.
  S.à R.L.
  SOCIÉTÉ à RESPONSABILITÉ LIMITÉE
  SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE
  SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE à RESPONSABILITÉ LIMITÉE
  SPRL
  GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
  Nadřazený deskr. komerční firma
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (33) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Statistiky
  (1) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo