Výsledky vyhledávání

 1. DeskriptorEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  Nedeskriptor European Agency for Safety and Health at Work
  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
  Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
  EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST PRÁCE
  OSHA
  EASHW
  OSHA
  OSHA
  OSHA
  Nadřazený deskr. orgán nebo agentura EU
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorzdraví na pracovišti
  Nedeskriptor occupational health
  santé au travail
  Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
  HYGIENA PRÁCE
  SVĚTELNÁ POHODA
  TEPELNÁ POHODA
  VSTUPNÍ PROHLÍDKA
  ZVUKOVÁ POHODA
  OCCUPATIONAL HYGIENE
  HYGIèNE DU TRAVAIL
  Nadřazený deskr. bezpečnost při práci
  MikrotezaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (4) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorzdravotní politika
  Nedeskriptor health policy
  politique de la santé
  Gesundheitspolitik
  OCHRANA ZDRAVÍ
  HEALTH
  HEALTH PROTECTION
  POLITIQUE SANITAIRE
  PROTECTION DE LA SANTÉ
  SANTÉ
  GESUNDHEITSSCHUTZ
  Podřazený deskr. náklady na zdraví
  výdaje na zdraví
  zdravotnická služba
  organizace zdravotnictví
  zdravotní statistika
  zdravotní systém
  Nadřazený deskr. 2841 zdraví
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (4) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (34) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - arp
  (1) - Rozhovory
  (18) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (34) - Studie
  (10) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (31) - Zákony
  (3) - Statistiky
  (5) - Nařízení
  (1) - isn
  (1) - Smlouvy
  (3) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  předmětové heslo

  předmětové heslo