Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor0436 výkonná moc a státní správa
  Nedeskriptor executive power and public service
  pouvoir exécutif et administration publique
  exekutive Gewalt und öffentliche Verwaltung
  Podřazený deskr. veřejná správa
  správní právo
  struktura státní správy
  výkonný orgán
  správní celek
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorpravomoc výkonné moci
  Nedeskriptor executive competence
  compétence de l'exécutif
  Zuständigkeit der Exekutive
  KOMPETENCE VLÁDY
  KOMPETENCE VÝKONNÉ MOCI
  PRAVOMOC EXEKUTIVY
  PRAVOMOC VLÁDY
  PŮSOBNOST VÝKONNÉ MOCI
  VÝKONNÉ KOMPETENCE
  Podřazený deskr. správní kontrola
  delegované zákonodárství
  vládní politika
  vnitřní politika
  nařizovací moc
  ministerská odpovědnost
  Nadřazený deskr. výkonný orgán
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (20) - Monografie
  (3) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (4) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Ústavy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorvýkonná moc
  Nedeskriptor executive power
  pouvoir exécutif
  exekutive Gewalt
  EXEKUTIVA
  EXEKUTIVNÍ MOC
  AUSFÜHRENDE GEWALT
  VOLLZIEHENDE GEWALT
  Nadřazený deskr. oddělení pravomocí
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (1) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (4) - Skripta
  (9) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (6) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorvýkonný orgán
  Nedeskriptor executive body
  exécutif
  Exekutive
  EXEKUTIVNÍ ORGÁN
  ORGÁN VÝKONNÉ MOCI
  Podřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  vláda
  správa věcí veřejných
  Nadřazený deskr. 0436 výkonná moc a státní správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Ústavy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorvztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí
  Nedeskriptor legislative-executive relations
  relation législatif-exécutif
  Beziehung Legislative/Exekutive
  VZTAH LEGISLATIVY A EXEKUTIVY
  VZTAH MEZI LEGISLATIVOU A EXEKUTIVOU
  EXECUTIVE-LEGISLATIVE
  LEGISLATIVE-EXECUTIVE
  EXÉCUTIF-LÉGISLATIF
  LÉGISLATIF-EXÉCUTIF
  BEZIEHUNG EXEKUTIVE-LEGISLATIVE
  BEZIEHUNG LEGISLATIVE-EXEKUTIVE
  Nadřazený deskr. politický život
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (6) - Sborníky
  (5) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Organizační řády
  předmětové heslo

  předmětové heslo