Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorombudsman ES
  Nedeskriptor EC Ombudsman
  Médiateur CE
  Bürgerbeauftragter EG
  EVROPSKÝ OMBUDSMAN
  EVROPSKÝ ZMOCNĚNEC PRO STÍŽNOSTI
  COMMUNITY MEDIATOR
  EC MEDIATOR
  EUROPEAN MEDIATOR
  EUROPEAN OMBUDSMAN
  MÉDIATEUR COMMUNAUTAIRE
  MÉDIATEUR EUROPÉEN
  OMBUDSMAN EUROPÉEN
  BÜRGERBEAUFTRAGTER DER GEMEINSCHAFT
  EUROPÄISCHER BÜRGERBEAUFTRAGTER
  EUROPÄISCHER OMBUDSMANN
  Nadřazený deskr. pomocné orgány Společenství
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorstížnost k ombudsmanovi ES
  Nedeskriptor appeal to the EC Ombudsman
  recours au Médiateur CE
  Inanspruchnahme des Bürgerbeauftragten EG
  Nadřazený deskr. občanství EU
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo