Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor1011 komunitární právo
  Nedeskriptor Community law
  droit communautaire
  Gemeinschaftsrecht
  Podřazený deskr. právo Evropské unie
  právní řád ES
  smlouva ES
  právní akt Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorkodifikace komunitárního práva
  Nedeskriptor codification of Community law
  codification du droit communautaire
  Kodifizierung des Gemeinschaftsrechts
  Podřazený deskr. Corpus juris Společenství
  Nadřazený deskr. konsolidace komunitárního práva
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkomunitární právo - národní právo
  Nedeskriptor Community law - national law
  droit communautaire-droit national
  Gemeinschaftsrecht-nationales Recht
  VZTAH VNITROSTÁTNÍHO A KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
  NATIONAL LAW - COMMUNITY LAW
  DROIT COMMUNAUTAIRE-DROIT INTERNE
  DROIT NATIONAL-DROIT COMMUNAUTAIRE
  INNERSTAATLICHES RECHT-GEMEINSCHAFTSRECHT
  NATIONALES RECHT-GEMEINSCHAFTSRECHT
  Podřazený deskr. přímá aplikovatelnost
  nadřazenost práva Společenství
  princip vzájemného uznávání
  odpovědnost členského státu
  Nadřazený deskr. právní řád ES
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Komentované zákony
  (23) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (8) - Sborníky
  (6) - Studie
  (15) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Směrnice
  (3) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorkonsolidace komunitárního práva
  Nedeskriptor consolidation of Community law
  consolidation du droit communautaire
  Konsolidierung des Gemeinschaftsrechts
  Podřazený deskr. kodifikace komunitárního práva
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorlegislativní proces ES
  Nedeskriptor drafting of Community law
  élaboration du droit communautaire
  Ausarbeitung des Gemeinschaftsrechts
  LEGISLATIVNÍ ŘÍZENÍ ES
  COMMUNITY LEGISLATIVE PROCESS
  PROCÉDURE LÉGISLATIVE COMMUNAUTAIRE
  EG-GESETZGEBUNGSVERFAHREN
  Podřazený deskr. návrh ES
  dohodovací řízení
  konsultační procedura
  kooperační procedury
  právní základ
  komitologie
  mezivládní konference Evropských společenství
  spolurozhodovací procedura
  legislativní plán
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (2) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptornadřazenost práva Společenství
  Nedeskriptor precedence of Community law
  primauté du droit communautaire
  Vorrang des Gemeinschaftsrechts
  Nadřazený deskr. komunitární právo - národní právo
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (17) - Monografie
  (1) - Příručky
  (5) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptornárodní implementace práva Společenství
  Nedeskriptor national implementation of Community law
  application du droit communautaire
  Anwendung des Gemeinschaftsrechts
  APLIKACE KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
  NÁRODNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÉ LEGISLATIVY
  ZAČLENĚNÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
  IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LAW
  NATIONAL IMPLEMENTATION
  NATIONAL MEANS OF EXECUTION
  NATIONALE VOLLSTRECKUNGSMAßNAHME
  ÜBERTRETEN DES GEMEINSCHAFTSRECHTS
  VERSTOß GEGEN DAS GEMEINSCHAFTSRECHT
  Podřazený deskr. vyčlenění z komunitárního práva
  implementující opatření státu
  porušení komunitárního práva
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (10) - Sborníky
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Směrnice
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (2) - Parlamentní materiály
  (2) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorporušení komunitárního práva
  Nedeskriptor infringement of Community law
  violation du droit communautaire
  Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht
  PORUŠENÍ SMLOUVY ES
  BREACH OF COMMUNITY LAW
  INFRINGEMENT OF THE EC TREATY
  INFRACTION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
  VIOLATION DE TRAITÉ CE
  VERLETZUNG DES GEMEINSCHAFTSRECHTS
  VERSTOß GEGEN EG-VERTRAG
  Podřazený deskr. sankce Společenství
  podvody poškozující Evropskou unii
  stížnost ke komisi
  žaloba pro nesplněné povinnosti ze smlouvy
  Nadřazený deskr. národní implementace práva Společenství
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorprávo Evropské unie
  Nedeskriptor Community law
  droit communautaire
  Gemeinschaftsrecht
  EVROPSKÉ PRÁVO
  KOMUNITÁRNÍ PRÁVO
  LEGISLATIVA EU
  PRÁVO ES
  PRÁVO EU
  PRÁVO UNIE
  COMMUNITY REGULATIONS
  EUROPEAN LAW
  DROIT EUROPÉEN
  RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE
  EUROPÄISCHES RECHT
  GESETZGEBUNG DER GEMEINSCHAFT
  Podřazený deskr. výklad zákonů ES
  národní implementace práva Společenství
  přibližování legislativy
  druhotná legislativa
  konsolidace komunitárního práva
  legislativní proces ES
  Nadřazený deskr. 1011 komunitární právo
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (1) - Bibliografie
  (1) - Deklarace
  (12) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (12) - Judikáty
  (22) - Komentované zákony
  (23) - Kolektivní monografie
  (223) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (106) - Příručky
  (8) - Ročenky - monografie
  (61) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (2) - Skripta
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (100) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (46) - Sylaby
  (116) - Učebnice
  (13) - Zákoníky
  (29) - Zákony
  (5) - Zákonná opatření
  (2) - Konferenční materiály
  (8) - Mezinárodní dohody
  (2) - Nařízení
  (11) - Směrnice
  (1) - Ústavy
  (12) - Smlouvy
  (7) - CD-ROM
  (3) - Parlamentní materiály
  (4) - Soubor dokumentů
  (2) - Usnesení
  (10) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorvyčlenění z komunitárního práva
  Nedeskriptor derogation from Community law
  dérogation au droit communautaire
  Abweichung vom Gemeinschaftsrecht
  DEROGACE Z KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
  Nadřazený deskr. národní implementace práva Společenství
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo