Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptoradopce dítěte
  Nedeskriptor adoption of a child
  adoption d'enfant
  Adoption
  ADOPTIVNÍ PŘÍBUZENSTVÍ
  PĚSTOUNSKÁ PÉČE
  NÁHRADNÍ RODINA
  ADOPTIVNÍ RODINA
  OSVOJENÍ DÍTĚTE
  OSVOJENÍ NEZRUŠITELNÉ
  OSVOJENÍ ZRUŠITELNÉ
  OSVOJITEL
  ADOPTED DESCENDANT
  ADOPTED FAMILY
  FAMILLE ADOPTIVE
  FILIATION ADOPTIVE
  ADOPTIVFAMILIE
  ANNAHME AN KINDES STATT
  Podřazený deskr. mezinárodní adopce
  Nadřazený deskr. rodinné právo
  MikrotezaurusMT 2806 rodina
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (8) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormezinárodní adopce
  Nedeskriptor international adoption
  adoption internationale
  internationale Adoption
  MEZINÁRODNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE
  Nadřazený deskr. adopce dítěte
  MikrotezaurusMT 2806 rodina
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpřijetí rozpočtu
  Nedeskriptor adoption of the budget
  adoption du budget
  Annahme des Haushaltsplans
  VOTE DU BUDGET
  FESTSTELLUNG DES HAUSHALTSPLANS
  VERABSCHIEDUNG DES HAUSHALTSPLANS
  Podřazený deskr. zákon o rozpočtu
  úprava rozpočtu
  Nadřazený deskr. rozpočtová pravidla
  MikrotezaurusMT 2441 rozpočet
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorschválení zákona
  Nedeskriptor adoption of a law by vote
  adoption de la loi
  Annahme des Gesetzes
  NEPŘIJETÍ NÁVRHU ZÁKONA
  NESCHVÁLENÍ NÁVRHU ZÁKONA
  ODHLASOVÁNÍ ZÁKONA
  PŘIJETÍ NÁVRHU ZÁKONA
  PŘIJETÍ ZÁKONA
  SCHVÁLENÍ NÁVRHU ZÁKONA
  ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU ZÁKONA
  ZAMÍTNUTÍ ZÁKONA
  REJECTION OF A BILL
  REJET DE LA LOI
  ABLEHNUNG DES GESETZES
  Nadřazený deskr. hlasování o zákonu
  MikrotezaurusMT 0426 práce parlamentu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Zákoníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorzákon o adopci
  Nedeskriptor adoption law
  droit d'adoption
  Adoptionsrecht
  ADOPČNÍ LEGISLATIVA
  ADOPČNÍ ZÁKON
  Nadřazený deskr. rodinné právo
  MikrotezaurusMT 2806 rodina
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (4) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  předmětové heslo

  předmětové heslo