Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordenuklearizace
  Nedeskriptor creation of nuclear-free zones
  dénucléarisation
  nukleare Abrüstung
  DENUKLEARIZOVANÁ ZÓNA
  ODSTRANĚNÍ JADERNÝCH ZBRANÍ
  NUCLEAR-FREE ZONE
  ZONE DÉNUCLÉARISÉE
  ATOMWAFFENFREIE ZONE
  SCHAFFUNG ATOMWAFFENFREIER ZONEN
  Nadřazený deskr. nešíření jaderných zbraní
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorKonference o odzbrojení v Evropě
  Nedeskriptor CDE
  CDE
  KVAE
  CDE
  CONFERENCE ON DISARMAMENT IN EUROPE
  CONFÉRENCE SUR LE DÉSARMEMENT EN EUROPE
  KONFERENZ FÜR VERTRAUENSBILDENDE MAßNAHMEN UND ABRÜSTUNG IN EUROPA
  Nadřazený deskr. mezinárodní bezpečnost
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorodzbrojení
  Nedeskriptor disarmament
  désarmement
  Abrüstung
  KOMISE OSN PRO ODZBROJENÍ
  Podřazený deskr. snižování ozbrojených sil
  nešíření jaderných zbraní
  omezení zbrojení
  zneškodňování zbraní
  Nadřazený deskr. mezinárodní bezpečnost
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (3) - Deklarace
  (1) - Literatura faktu
  (32) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (4) - Projevy
  (26) - Ročenky - monografie
  (17) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (9) - Studie
  (7) - Konferenční materiály
  (10) - Ročenky
  (1) - Komuniké
  (14) - Mezinárodní dohody
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo