Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorčástečný pracovní úvazek
  Nedeskriptor part-time employment
  travail à temps partiel
  Teilzeitarbeit
  ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
  POLOVIČNÍ ÚVAZEK
  PRÁCE NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
  PART-TIME
  PART-TIME JOB
  PART-TIME WORK
  EMPLOI à TEMPS PARTIEL
  TEMPS PARTIEL
  TRAVAIL à MI-TEMPS
  HALBTAGSBESCHÄFTIGUNG
  TEILZEIT
  Nadřazený deskr. nestandardní pracovní poměr
  MikrotezaurusMT 4406 zaměstnanost
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorzemědělec
  Nedeskriptor farmer
  exploitant agricole
  Landwirt
  AGRONOM
  FARMÁŘ
  SEDLÁK
  PĚSTITEL VÍNA
  ROLNÍK
  VEDOUCÍ ZEMĚDĚLSKÝ PRACOVNÍK
  VINAŘ
  VLASTNÍK FARMY
  VLASTNÍK ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
  ZEMĚDĚLEC HOSPODAŘÍCÍ NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
  ZEMĚDĚLEC HOSPODAŘÍCÍ NA PLNÝ ÚVAZEK
  CULTIVATOR
  HOLDER OF A FARM
  HORTICULTURIST
  SHARE-CROPPER
  STOCK BREEDER
  STOCK OWNER
  WINEGROWER
  AGRICULTEUR
  AGRICULTEUR EXPLOITANT
  CULTIVATEUR
  ÉLEVEUR
  FERMIER
  MANAGER AGRICOLE
  MARAÎCHER
  MÉTAYER
  PAYSAN
  VITICULTEUR
  AGRONOM
  BAUER
  GEMÜSEBAUER
  HAUPTBERUFLICH TÄTIGER LANDWIRT
  LANDPÄCHTER
  LANDWIRTSCHAFTLICHE FÜHRUNGSKRAFT
  LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSINHABER
  NEBENBERUFLICH TÄTIGER LANDWIRT
  WEINBAUER
  WINZER
  ZÜCHTER
  Nadřazený deskr. ekonomicky činná zemědělská populace
  MikrotezaurusMT 5616 systémy hospodaření
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Beletrie
  (2) - Biografie
  (4) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (33) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Ročenky
  (1) - Katalogy
  (1) - Plány
  (2) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo