Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptororgány veřejné správy
  Nedeskriptor public authorities
  pouvoirs publics
  Staatsorgane
  ORGÁNY VÝKONNÉ MOCI
  SPRÁVNÍ ORGÁNY
  STÁTNÍ ORGÁNY
  ÚŘADY
  VEŘEJNÁ MOC
  VÝKONNÉ ORGÁNY
  AUTORITÉ PUBLIQUE
  POUVOIR CONSTITUÉ
  ÖFFENTLICHE HAND
  Nadřazený deskr. politická instituce
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (15) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (4) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (5) - Skripta
  (2) - Seznamy
  (14) - Studie
  (19) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (5) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (3) - Ústavy
  (12) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorsoukromý sektor
  Nedeskriptor private sector
  entreprise privée
  privates Unternehmen
  SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ
  SOUKROMÝ PODNIK
  PRIVATE ENTERPRISE
  PRIVATE UNDERTAKING
  SECTEUR PRIVÉ
  PRIVATER SEKTOR
  Nadřazený deskr. druh podniku
  MikrotezaurusMT 4011 třídění podniků
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (24) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (16) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorveřejná správa
  Nedeskriptor public administration
  administration publique
  öffentliche Verwaltung
  ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
  STÁTNÍ SPRÁVA
  GENERAL GOVERNMENT
  BEHÖRDE
  Podřazený deskr. ústřední orgány státní správy
  místní orgány státní správy
  veřejná instituce
  veřejná služba
  místní poslanec
  regionální orgány státní správy
  občansko-správní vztahy
  správní dohled
  e-government
  partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
  Nadřazený deskr. 0436 výkonná moc a státní správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (10) - Adresáře
  (31) - Almanachy
  (1) - Bibliografie
  (5) - Biografie
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (4) - Jednací řády
  (1) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (37) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (25) - Kolektivní monografie
  (218) - Monografie
  (13) - Odborné zprávy
  (132) - Příručky
  (4) - Projevy
  (7) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (3) - Rejstříky
  (19) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (90) - Sborníky
  (5) - Separáty
  (12) - Skripta
  (6) - Seznamy
  (9) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (108) - Studie
  (147) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (2) - Zákoníky
  (53) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (14) - Konferenční materiály
  (70) - Periodika
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Katalogy
  (2) - Statistiky
  (1) - Charty
  (2) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Protokoly
  (1) - Směrnice
  (2) - Ústavy
  (4) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (3) - Výzkumné zprávy
  (2) - Plány
  (11) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (1) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (5) - Výroční zprávy
  (3) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorveřejná zakázka
  Nedeskriptor public contract
  marché public
  öffentlicher Auftrag
  STÁTNÍ NÁKUPY
  OFFICIAL BUYING
  ACHAT PUBLIC
  STAATSAUFTRAG
  VERDINGUNGSORDNUNG
  VERDINGUNGSVERTRAG
  Podřazený deskr. přidělení zakázky
  dohoda o dodávkách
  vítězná zakázka
  dohoda o provedení prací
  vypsání soutěže
  soutěžní řízení
  dohoda o službách
  oprávnění k výkonu služby
  Nadřazený deskr. 2006 obchodní politika
  MikrotezaurusMT 2006 obchodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Judikáty
  (32) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (27) - Příručky
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (19) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (6) - Učebnice
  (34) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo