Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorkatastrofa způsobená člověkem
  Nedeskriptor man-made disaster
  désastre d'origine humaine
  von Menschen verursachte Katastrophe
  MAN-MADE CATASTROPHE
  CATASTROPHE D'ORIGINE HUMAINE
  Nadřazený deskr. zhoršování životního prostředí
  MikrotezaurusMT 5216 poškozování životního prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Literatura faktu
  (4) - Monografie
  (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorpředcházení ekologickým rizikům
  Nedeskriptor risk prevention
  prévention des risques
  Verhütung von Gefahren
  PREVENCE EKOLOGICKÝCH RIZIK
  ZABRÁNĚNÍ EKOLOGICKÝM RIZIKŮM
  PREVENTION OF RISKS
  RISK MANAGEMENT
  GESTION DES RISQUES
  RISIKOMANAGEMENT
  Podřazený deskr. přírodní riziko
  průmyslové ekologické riziko
  Nadřazený deskr. ekologická politika
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (1) - Literatura faktu
  (2) - Monografie
  (7) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (6) - Studie
  (7) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - CD-ROM
  (1) - jdd
  (1) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpřírodní katastrofa
  Nedeskriptor natural disaster
  désastre naturel
  Naturkatastrophe
  BAHNOTOK
  LAVINA
  LÁVOTOK
  ŘÍCENÍ SKAL
  SESUV
  NATURAL CATASTROPHE
  CATASTROPHE NATURELLE
  Podřazený deskr. vulkanická erupce
  povodeň
  zemědělská katastrofa
  eroze
  sucho
  větrná smršť
  nepříznivé počasí
  zemětřesení
  Nadřazený deskr. zhoršování životního prostředí
  MikrotezaurusMT 5216 poškozování životního prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (10) - Zákony
  (1) - jdd
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorvědy o Zemi
  Nedeskriptor earth sciences
  sciences de la terre
  Geowissenschaften
  GEOVĚDY
  NAUKY O ZEMI
  Podřazený deskr. zeměpis
  geologie
  hydrologie
  meteorologie
  oceánografie
  pedologie
  geomorfologie
  řízení rizik
  Nadřazený deskr. 3606 přírodní a aplikované vědy
  MikrotezaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (9) - Encyklopedie
  (7) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo