Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorekologické právo
  Nedeskriptor environmental law
  droit de l'environnement
  Umweltrecht
  EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
  EKOLOGICKÉ PŘEDPISY
  EKOLOGICKÉ ZÁKONY
  ENVIRONMENTÁLNÍ PRÁVO
  IMPEL
  SÍŤ IMPEL
  ZÁKONY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  IMPEL NETWORK
  ENVIRONMENTAL LEGISLATION
  ENVIRONMENTAL REGULATIONS
  LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE
  RÉGLEMENTATION DE L'ENVIRONNEMENT
  RÉSEAU IMPEL
  IMPEL-NETZ
  UMWELTSCHUTZVORSCHRIFT
  Podřazený deskr. ekologická norma
  ekologická odpovědnost
  Nadřazený deskr. ekologická politika
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Deklarace
  (1) - Encyklopedie
  (14) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (29) - Příručky
  (12) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (25) - Studie
  (1) - Sylaby
  (35) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (32) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (2) - Mezinárodní dohody
  (2) - Směrnice
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (5) - Normy
  (7) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormezinárodní právní odpovědnost
  Nedeskriptor international responsibility
  responsabilité internationale
  völkerrechtliche Verantwortlichkeit
  MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorobčanskoprávní odpovědnost
  Nedeskriptor civil liability
  responsabilité civile
  zivilrechtliche Haftung
  CIVILNÍ ODPOVĚDNOST
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (13) - Monografie
  (11) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (5) - Studie
  (8) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptortrestní odpovědnost
  Nedeskriptor criminal liability
  responsabilité pénale
  strafrechtliche Verantwortlichkeit
  AGE OF RESPONSIBILITY
  CRIMINAL CAPACITY
  MAJORITÉ PÉNALE
  MINORITÉ PÉNALE
  STRAFMÜNDIGKEIT
  STRAFUNMÜNDIGKEIT
  Podřazený deskr. oběť
  lítost
  přitěžující okolnosti
  polehčující okolnosti
  beztrestnost
  trestní odpovědnost mladistvých
  Nadřazený deskr. 1216 trestní právo
  MikrotezaurusMT 1216 trestní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (22) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (1) - Skripta
  (11) - Studie
  (15) - Učebnice
  (16) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorzásada "znečišťovatel platí"
  Nedeskriptor polluter pays principle
  principe pollueur-payeur
  Verursacherprinzip
  POLITIKA "ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ"
  PRINCIP "KDO ZNEČIŠŤUJE, TEN PLATÍ"
  PRINCIP ZNEČIŠŤOVATEL - PLÁTCE
  SANKCE ZA ZNEČIŠTĚNÍ
  POLLUTER PAYS
  POLLUTER PAYS POLICY
  POLLUEUR-PAYEUR
  PRINZIP DER VERURSACHERHAFTUNG
  Nadřazený deskr. opatření na kontrolu znečištění
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo