Výsledky vyhledávání

 1. DeskriptorEvropský fond pro regionální rozvoj
  Nedeskriptor ERDF
  FEDER
  EFRE
  EFRR
  ERDF
  EC REGIONAL FUND
  ERDF AID
  EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
  CONCOURS DU FEDER
  FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
  FONDS RÉGIONAL CE
  EG-REGIONALFONDS
  EUROPÄISCHER FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG
  REGIONALFONDS
  Nadřazený deskr. strukturální fondy
  MikrotezaurusMT 1021 komunitární finance
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Příručky
  (1) - Nařízení
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorhospodářská reforma
  Nedeskriptor economic reform
  réforme économique
  Wirtschaftsreform
  EKONOMICKÁ REFORMA
  REFORMA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ZMĚNA EKONOMICKÉHO SYSTÉMU
  CHANGE OF ECONOMIC SYSTEM
  CHANGEMENT DE RÉGIME ÉCONOMIQUE
  ÄNDERUNG DES WIRTSCHAFTSSYSTEMS
  Podřazený deskr. hospodářství v přechodném období
  Nadřazený deskr. hospodářský systém
  MikrotezaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (3) - Literatura faktu
  (22) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (21) - Sborníky
  (16) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorstrukturální politika
  Nedeskriptor structural policy
  politique structurelle
  Strukturpolitik
  DÍLČÍ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
  ODVĚTVOVÁ POLITIKA
  SEKTOROVÁ POLITIKA
  SECTORAL POLICY
  POLITIQUE SECTORIELLE
  SEKTORALE POLITIK
  Podřazený deskr. hospodářská infrastruktura
  strukturální úprava
  Nadřazený deskr. hospodářská politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo