Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorpravomoc výkonné moci
  Nedeskriptor executive competence
  compétence de l'exécutif
  Zuständigkeit der Exekutive
  KOMPETENCE VLÁDY
  KOMPETENCE VÝKONNÉ MOCI
  PRAVOMOC EXEKUTIVY
  PRAVOMOC VLÁDY
  PŮSOBNOST VÝKONNÉ MOCI
  VÝKONNÉ KOMPETENCE
  Podřazený deskr. správní kontrola
  delegované zákonodárství
  vládní politika
  vnitřní politika
  nařizovací moc
  ministerská odpovědnost
  Nadřazený deskr. výkonný orgán
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (20) - Monografie
  (3) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (4) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Ústavy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorvyhláška
  Nedeskriptor ordinance
  ordonnance
  Ordonnance
  ODVOZENÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS
  PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS
  SEKUNDÁRNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS
  BESCHLUSS
  DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (12) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (18) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Sborníky
  (2) - Staré tisky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (43) - Zákony
  (3) - Nařízení
  (5) - Směrnice
  (28) - Vyhlášky
  (55) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorvztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí
  Nedeskriptor legislative-executive relations
  relation législatif-exécutif
  Beziehung Legislative/Exekutive
  VZTAH LEGISLATIVY A EXEKUTIVY
  VZTAH MEZI LEGISLATIVOU A EXEKUTIVOU
  EXECUTIVE-LEGISLATIVE
  LEGISLATIVE-EXECUTIVE
  EXÉCUTIF-LÉGISLATIF
  LÉGISLATIF-EXÉCUTIF
  BEZIEHUNG EXEKUTIVE-LEGISLATIVE
  BEZIEHUNG LEGISLATIVE-EXEKUTIVE
  Nadřazený deskr. politický život
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (6) - Sborníky
  (5) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Organizační řády
  předmětové heslo

  předmětové heslo