Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorrozšiřování Evropské unie
  Nedeskriptor enlargement of the Union
  élargissement de l'Union européenne
  Erweiterung der Europäischen Union
  ROZŠIŘOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ
  ZPRÁVA NATALI
  NATALI REPORT
  ENLARGEMENT OF THE COMMUNITY
  ÉLARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
  RAPPORT NATALI
  AUSBAU DER UNION
  NATALI-BERICHT
  Podřazený deskr. přistoupení k Evropské unii
  přechodné období
  členství v Evropské unii
  Nadřazený deskr. 1016 struktura Společenství
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (15) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (42) - Sborníky
  (37) - Studie
  (5) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (4) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorustanovení o výjimkách
  Nedeskriptor opt-out clause
  clause d'exemption
  Opt-out-Klausel
  USTANOVENÍ O EXEMPCÍCH
  OPTING-OUT CLAUSE
  CLAUSE DE DÉSISTEMENT
  CLAUSE D'OPTING OUT
  Nadřazený deskr. členství v Evropské unii
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorvztahy mezi členskými státy ES
  Nedeskriptor intra-Community relations
  relation intracommunautaire
  innergemeinschaftliche Beziehungen
  Podřazený deskr. Úmluva mezi členskými státy
  Nadřazený deskr. prohlubování Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo