Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptoradoptované dítě
  Nedeskriptor adopted child
  enfant adopté
  adoptiertes Kind
  OSVOJENÉ DÍTĚ
  OSVOJENEC
  ADOPTIVKIND
  Nadřazený deskr. příbuzenský vztah
  MikrotezaurusMT 2806 rodina
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormezinárodní adopce
  Nedeskriptor international adoption
  adoption internationale
  internationale Adoption
  MEZINÁRODNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE
  Nadřazený deskr. adopce dítěte
  MikrotezaurusMT 2806 rodina
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorrodinné právo
  Nedeskriptor family law
  droit de la famille
  Familienrecht
  ZÁKON O RODINĚ
  ANERKENNUNG DER MUTTERSCHAFT
  Podřazený deskr. adopce dítěte
  rozvod
  manželské právo
  emancipace
  manželství
  vyživovací povinnost
  rodičovská pravomoc
  potomek
  příjmení
  rodičovská odpovědnost
  soudní rozluka
  poručenství
  právo dozoru
  zákon o adopci
  přístup k dětem
  registrované partnerství
  Nadřazený deskr. 2806 rodina
  MikrotezaurusMT 2806 rodina
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (19) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (5) - Judikáty
  (29) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (51) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (11) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (2) - Skripta
  (22) - Studie
  (45) - Učebnice
  (9) - Zákoníky
  (44) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (3) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo