Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor2011 celní politika
  Nedeskriptor tariff policy
  politique tarifaire
  Zolltarifpolitik
  Podřazený deskr. celní politika
  společná celní politika
  celní právo
  celní sazebník
  celní režim Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorcelní delikty
  Nedeskriptor customs fraud
  fraude douanière
  Zollbetrug
  CELNÍ PODVODY
  Nadřazený deskr. celní právo
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorcelní dluh
  Nedeskriptor customs debt
  dette douanière
  Zollschuld
  CELNÍ DLUH PŘI DOVOZU
  CELNÍ DLUH PŘI VÝVOZU
  EXPORT CUSTOMS DEBT
  IMPORT CUSTOMS DEBT
  DETTE DOUANIèRE à L'EXPORTATION
  DETTE DOUANIèRE à L'IMPORTATION
  AUSFUHRZOLLSCHULD
  EINFUHRZOLLSCHULD
  Nadřazený deskr. celní právo
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorcelní doklad
  Nedeskriptor customs document
  document douanier
  Zollpapier
  ZOLLDOKUMENT
  Podřazený deskr. vývozní povolení
  dovozní povolení
  jednotná celní deklarace
  potvrzení o pohybu zboží
  zdravotní osvědčení
  Nadřazený deskr. celní právo
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Seznamy
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (3) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorcelní formality
  Nedeskriptor customs formalities
  formalité douanière
  Zollformalität
  CELNÍ ODBAVENÍ
  CELNÍ PROHLÁŠENÍ
  PROCLENÍ
  CUSTOMS CLEARANCE
  CUSTOMS DECLARATION
  DÉCLARATION EN DOUANE
  DÉDOUANEMENT
  PROCÉDURE DOUANIèRE
  VERZOLLUNG
  ZOLLABFERTIGUNG
  ZOLLAMTLICHE ABFERTIGUNG
  ZOLLANMELDUNG
  ZOLLINHALTSERKLÄRUNG
  Podřazený deskr. zjednodušení celních postupů
  Nadřazený deskr. celní právo
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorcelní hodnota
  Nedeskriptor customs valuation
  valeur en douane
  Zollwert
  Nadřazený deskr. celní právo
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Seznamy
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorcelní kontrola
  Nedeskriptor customs inspection
  contrôle de douane
  Zollkontrolle
  CUSTOMS CHECK
  Nadřazený deskr. celní právo
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Zákony
  (1) - Nařízení
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorcelní spolupráce
  Nedeskriptor customs cooperation
  coopération douanière
  Zusammenarbeit im Zollwesen
  Nadřazený deskr. politika spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. 9.clo

  Deskriptorclo
  Nedeskriptor customs
  douane
  Zoll
  CELNÍ HRANICE
  CELNÍ ZÓNA
  CELNICE
  BORDER POST
  CUSTOMS ZONE
  CUSTOMS-HOUSE
  FRONTIER POST
  POSTE DE DOUANE
  POSTE FRONTALIER
  POSTE FRONTIèRE
  ZONE DOUANIèRE
  GRENZÜBERGANGSSTELLE
  GRENZZOLLSTELLE
  ZOLLBEZIRK
  ZOLLGEBIET
  ZOLLSTELLE
  ZOLLÜBERGANGSSTELLE
  Podřazený deskr. celník
  Nadřazený deskr. celní právo
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (10) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (3) - Parlamentní materiály
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorosobní vlastnictví
  Nedeskriptor personal effects
  bien personnel
  persönliche Habe
  OSOBNÍ MOVITÝ MAJETEK
  OSOBNÍ SVRŠKY
  OSOBNÍ ZAVAZADLO
  PŘEDMĚTY OSOBNÍ POTŘEBY
  VĚCI OSOBNÍ SPOTŘEBY
  PERSONAL LUGGAGE
  ARTICLE à USAGE PRIVÉ
  BAGAGE PERSONNEL
  EFFET PERSONNEL
  ARTIKEL FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH
  PERSÖNLICHE GÜTER
  PERSÖNLICHES GEPÄCK
  Nadřazený deskr. zboží a služby
  MikrotezaurusMT 2026 spotřeba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (3) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (4) - Příručky
  (2) - Studie
  (5) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (9) - Zákony
  (2) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo