Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor2841 zdraví
  Nedeskriptor health
  santé
  Gesundheit
  Podřazený deskr. výživa
  farmaceutický průmysl
  nemoc
  zdravotní politika
  zdravotnické povolání
  lékařská věda
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptornáklady na zdraví
  Nedeskriptor health costs
  coût de la santé
  Gesundheitskosten
  NÁKLADY NA ZDRAVOTNICTVÍ
  Nadřazený deskr. zdravotní politika
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Studie
  (2) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptororganizace zdravotnictví
  Nedeskriptor organisation of health care
  organisation de la santé
  Gesundheitsorganisation
  HEALTH SCHEME
  HEALTH SYSTEM
  ORGANIZATION OF HEALTH CARE
  Podřazený deskr. gerontologie
  farmaceutická legislativa
  prevence nemocí
  školní lékařství
  ochrana matky a dítěte
  první pomoc
  zdravotní průkaz
  hospitalizace
  prostředky zdravotnické techniky
  zdraví veřejnosti
  transplantace orgánů
  krevní transfúze
  úrazová prevence
  duševní zdraví
  zdravotní péče
  převoz nemocných
  lékařské právo
  telemedicína
  farmacie
  Nadřazený deskr. zdravotní politika
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (20) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  (1) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (4) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorvýdaje na zdraví
  Nedeskriptor health expenditure
  dépense de santé
  Gesundheitsausgabe
  LÉČEBNÉ VÝDAJE
  NÁKLADY NA LÉČENÍ
  VÝDAJE V NEMOCI
  MEDICAL EXPENSES
  SICKNESS EXPENSES
  FRAIS DE MALADIE
  FRAIS MÉDICAUX
  ARZTKOSTEN
  BEHANDLUNGSKOSTEN
  KRANKHEITSKOSTEN
  Podřazený deskr. farmaceutické náklady
  hospitalizační náklady
  Nadřazený deskr. zdravotní politika
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (5) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorzdravotnická služba
  Nedeskriptor health service
  service de santé
  Gesundheitsdienst
  LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
  OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
  MEDICAL SERVICE
  SERVICE MÉDICAL
  GESUNDHEITSWESEN
  MEDIZINISCHE VERSORGUNG
  Podřazený deskr. zdravotnické zařízení
  nemocniční zařízení
  psychiatrická léčebna
  Nadřazený deskr. zdravotní politika
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (12) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (3) - Statistiky
  (1) - Protokoly
  (5) - Směrnice
  (1) - Smlouvy
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorzdravotní statistika
  Nedeskriptor health statistics
  statistique de la santé
  Gesundheitsstatistik
  Nadřazený deskr. zdravotní politika
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Encyklopedie
  (2) - Odborné zprávy
  (16) - Ročenky - monografie
  (3) - Studie
  (15) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorzdravotní systém
  Nedeskriptor health care system
  système de santé
  Gesundheitssystem
  Podřazený deskr. bezplatná zdravotní péče
  sociální lékařství
  soukromé lékařství
  standardní lékařská péče
  státní zdravotní služba
  Nadřazený deskr. zdravotní politika
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (8) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (17) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (4) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (4) - Vyhlášky
  (4) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorzdravotní výchova
  Nedeskriptor health education
  éducation sanitaire
  Gesundheitserziehung
  ZDRAVOTNÍ OSVĚTA
  ÉDUCATION à LA SANTÉ
  Nadřazený deskr. všeobecné školství
  MikrotezaurusMT 3211 školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo