Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor2841 zdraví
  Nedeskriptor health
  santé
  Gesundheit
  Podřazený deskr. výživa
  farmaceutický průmysl
  nemoc
  zdravotní politika
  zdravotnické povolání
  lékařská věda
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorbezpečnost potravin
  Nedeskriptor food safety
  sécurité alimentaire
  Lebensmittelsicherheit
  SAFETY OF FOOD
  SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES
  Nadřazený deskr. výživa
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (5) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorhygiena výživy
  Nedeskriptor food hygiene
  hygiène alimentaire
  Ernährungshygiene
  HYGIENA POTRAVIN
  LEBENSMITTELHYGIENE
  Nadřazený deskr. výživa
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorlidská výživa
  Nedeskriptor human nutrition
  alimentation humaine
  menschliche Ernährung
  LIDSKÁ STRAVA
  VÝŽIVA DĚTÍ
  Nadřazený deskr. výživa
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptornedostatek potravin
  Nedeskriptor food shortage
  pénurie alimentaire
  Nahrungsmittelknappheit
  NEDOSTATEK JÍDLA
  NEDOSTATEK STRAVY
  LEBENSMITTELMANGEL
  Podřazený deskr. hlad
  podvýživa
  Nadřazený deskr. výživa
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Úvahy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorotrava zkaženými potravinami
  Nedeskriptor food poisoning
  intoxication alimentaire
  Nahrungsmittelvergiftung
  INTOXIKACE POTRAVINAMI
  OTRAVA JÍDLEM
  Nadřazený deskr. výživa
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpotravinová legislativa
  Nedeskriptor foodstuffs legislation
  législation alimentaire
  Lebensmittelrecht
  POTRAVINÁŘSKÁ LEGISLATIVA
  POTRAVINOVÉ PŘEDPISY
  ZÁKONY O POTRAVINÁCH
  REGULATIONS ON FOODSTUFFS
  RÉGLEMENTATION DE L'ALIMENTATION
  LEBENSMITTELGESETZ
  LEBENSMITTELRECHTLICHE VORSCHRIFT
  Podřazený deskr. inspekce potravin
  potravinová norma
  Nadřazený deskr. výživa
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (13) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorpotravinová politika
  Nedeskriptor food policy
  politique alimentaire
  Ernährungspolitik
  POTRAVNÍ POLITIKA
  Nadřazený deskr. výživa
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (2) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Národohospodářské plány
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorpotravinové zdroje
  Nedeskriptor food resources
  ressource alimentaire
  Nahrungsmittelressourcen
  ALIMENTÁRNÍ ZDROJE
  POTRAVINOVÁ DISPONIBILITA
  POTRAVINOVÁ POHOTOVOST
  POTRAVINOVÉ REZERVY
  POTRAVINOVÉ ZÁSOBY
  FOOD RESERVES
  FOOD SUPPLY
  DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE
  RÉSERVE ALIMENTAIRE
  LEBENSMITTELBEVORRATUNG
  NAHRUNGSMITTELRESERVE
  NAHRUNGSMITTELVERSORGUNG
  Nadřazený deskr. výživa
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Úvahy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorpotravinový doplněk
  Nedeskriptor food supplement
  complément alimentaire
  Nahrungsergänzungsmittel
  NAHRUNGSERGÄNZUNGEN
  Nadřazený deskr. zpracovaný potravinářský výrobek
  MikrotezaurusMT 6026 potraviny
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo