Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptoranalýza příčin
  Nedeskriptor analysis of causes
  analyse des causes
  Ursachenanalyse
  ANALÝZA PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ
  KAUSALITA
  KAUZALITA
  KAUZÁLNÍ ANALÝZA
  PŘÍČINA-NÁSLEDEK
  PŘÍČINNOST
  CAUSALITY
  CAUSE-EFFECT
  CAUSALITÉ
  CAUSE ET EFFET
  KAUSALITÄT
  URSACHE-WIRKUNG
  Nadřazený deskr. výzkumná metoda
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (5) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordálkový průzkum
  Nedeskriptor remote sensing
  télédétection
  Fernerkundung
  DRUŽICOVÝ PRŮZKUM
  DRUŽICOVÝ SNÍMEK
  REMOTE SENSING
  SLEDOVÁNÍ NA DÁLKU
  GEOLOCALISATION
  GÉOLOCALISATION
  GEOLOKALISIERUNG
  Nadřazený deskr. sběr dat
  MikrotezaurusMT 3236 Informatika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkomparativní analýza
  Nedeskriptor comparative analysis
  analyse comparative
  vergleichender Test
  SROVNÁVACÍ ANALÝZA
  SROVNÁVACÍ TEST
  COMPARISON
  COMPARAISON
  VERGLEICH
  Nadřazený deskr. výzkumná metoda
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (40) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Statistiky
  (3) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorkvalitativní analýza
  Nedeskriptor qualitative analysis
  analyse qualitative
  qualitative Analyse
  CONTRÔLE DE QUALITÉ
  QUALITÄTSKONTROLLE
  Podřazený deskr. možnost zpětného vysledování
  Nadřazený deskr. výzkumná metoda
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorkvantitativní analýza
  Nedeskriptor quantitative analysis
  analyse quantitative
  quantitative Analyse
  Nadřazený deskr. výzkumná metoda
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (4) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorpozorování
  Nedeskriptor observation
  observation
  Beobachtung
  METODA POZOROVÁNÍ
  POZOROVACÍ METODA
  VĚDECKÉ POZOROVÁNÍ
  OBSERVATION TECHNIQUE
  TECHNIQUE D'OBSERVATION
  BEOBACHTUNGSMETHODE
  Nadřazený deskr. výzkumná metoda
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpřípadová studie
  Nedeskriptor case study
  étude de cas
  Fallstudie
  Nadřazený deskr. dokument
  MikrotezaurusMT 3221 dokumentace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (6) - Učebnice
  (2) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorsimulace
  Nedeskriptor simulation
  simulation
  Simulation
  MODELOVÁNÍ
  POČÍTAČOVÝ MODEL
  SIMULAČNÍ TECHNIKY
  VĚDECKÁ SIMULACE
  VĚDECKÝ MODEL
  VÝZKUMNÝ MODEL
  SIMULATION MODEL
  MODèLE DE SIMULATION
  SIMULATIONSMODELL
  Nadřazený deskr. výzkumná metoda
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorstatistika
  Nedeskriptor statistics
  statistique
  Statistik
  STATISTICKÁ ANALÝZA
  STATISTICKÁ DATA
  STATISTICKÁ INFORMACE
  STATISTICKÁ KONTROLA
  STATISTICKÁ TABULKA
  STATISTICKÉ ŠETŘENÍ
  STATISTICKÉ ZDROJE
  STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ
  STATISTICKÝ PŘEHLED
  STATISTICKÝ ÚDAJ
  STATISTICKÝ ÚŘAD
  STATISTICAL ABSTRACT
  STATISTICAL ANALYSIS
  STATISTICAL DATA
  STATISTICAL INFORMATION
  STATISTICAL MONITORING
  STATISTICAL SOURCE
  STATISTICAL SURVEY
  STATISTICAL TABLE
  ANALYSE STATISTIQUE
  DONNÉE STATISTIQUE
  ENQUêTE STATISTIQUE
  INFORMATION STATISTIQUE
  RELEVÉ STATISTIQUE
  SOURCE STATISTIQUE
  SURVEILLANCE STATISTIQUE
  TABLEAU STATISTIQUE
  STATISTISCHE ANALYSE
  STATISTISCHE BEOBACHTUNG
  STATISTISCHE DATEN
  STATISTISCHE ERHEBUNG
  STATISTISCHE INFORMATION
  STATISTISCHE QUELLE
  STATISTISCHE TABELLE
  STATISTISCHE ÜBERWACHUNG
  STATISTISCHER DIENST
  STATISTISCHER NACHWEIS
  STATISTISCHES AMT
  Podřazený deskr. statistická metoda
  nomenklatura
  poměr
  census
  prostorové rozložení
  namátkový výzkum
  statistika ES
  hospodářská statistika
  mezinárodní statistika
  národní statistika
  oficiální statistika
  regionální statistika
  Nadřazený deskr. 1631 ekonomická analýza
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (27) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (16) - Adresáře
  (25) - Almanachy
  (6) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (4) - Encyklopedie
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (39) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (169) - Ročenky - monografie
  (13) - Sborníky
  (7) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (89) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (13) - Závěrečné účty
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Mapy
  (1000+) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (11) - CD-ROM
  (10) - Výzkumné zprávy
  (1) - Normy
  (1) - Plány
  (6) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorváhy a míry
  Nedeskriptor weights and measures
  poids et mesures
  Maße und Gewichte
  UNIT OF MEASUREMENT
  UNITÉ DE MESURE
  MESSEINHEIT
  Nadřazený deskr. technické předpisy a normy
  MikrotezaurusMT 6411 technologie a technické předpisy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo