Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorintenzivní hospodářství
  Nedeskriptor intensive farming
  agriculture intensive
  intensive Landwirtschaft
  Nadřazený deskr. pěstební systém
  MikrotezaurusMT 5621 obdělávání zemědělské půdy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormonokulturní hospodářství
  Nedeskriptor single-crop farming
  monoculture
  Monokultur
  MONOKULTURA
  MONOCULTURE
  Nadřazený deskr. pěstební systém
  MikrotezaurusMT 5621 obdělávání zemědělské půdy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorobnovitelné zdroje
  Nedeskriptor renewable resources
  ressource renouvelable
  erneuerbare Ressourcen
  NEOBNOVITELNÉ ZDROJE
  NEVYČERPATELNÉ ZDROJE
  NON-RENEWABLE RESOURCES
  RESSOURCE NON RENOUVELABLE
  NICHT ERNEUERBARE RESSOURCEN
  Nadřazený deskr. přírodní zdroje
  MikrotezaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptortěžební průmysl
  Nedeskriptor mining industry
  industrie minière
  Bergbau
  BÁŇSKÝ PRŮMYSL
  DŮLNÍ PRŮMYSL
  HORNICKÝ PRŮMYSL
  HORNICTVÍ
  MONTANINDUSTRIE
  Podřazený deskr. průzkum nerostných surovin
  ložiska rud
  důlní provoz
  důlní produkce
  těžba rud
  zpracování rud
  Nadřazený deskr. 6611 uhelný a těžební průmysl
  MikrotezaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Biografie
  (1) - Judikáty
  (10) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Projevy
  (6) - Sborníky
  (2) - Staré tisky
  (12) - Studie
  (8) - Zákony
  (11) - Konferenční materiály
  (6) - Mapy
  (11) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - CD-ROM
  (3) - Soubor dokumentů
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorvyužívání zdrojů
  Nedeskriptor exploitation of resources
  exploitation des ressources
  Nutzung der Ressourcen
  ČERPÁNÍ ZDROJŮ
  VYUŽITÍ ZDROJŮ
  AUSBEUTUNG DER RESSOURCEN
  Podřazený deskr. vyčerpávání zdrojů
  využití moře
  využití mořského dna
  přečerpávání zdrojů
  Nadřazený deskr. hospodaření se zdroji
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo