Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorlegitimita
  Nedeskriptor legitimacy
  légitimité
  Legitimität
  ILEGITIMITA
  LEGITIMNOST
  NELEGITIMNOST
  NEOPRÁVNĚNOST
  OPRÁVNĚNOST
  ILLEGITIMITÄT
  RECHTMÄßIGKEIT
  UNRECHTMÄßIGKEIT
  Nadřazený deskr. politická filozofie
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (17) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorministr
  Nedeskriptor minister
  ministre
  Minister
  ČLEN RADY MINISTRŮ
  ČLEN VLÁDY
  NÁMĚSTEK MINISTRA
  PRVNÍ NÁMĚSTEK
  DEPARTMENTAL STAFF OF A MINISTER
  CABINET DU MINISTRE
  Nadřazený deskr. vláda
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (4) - Biografie
  (3) - Korespondence
  (1) - Memoáry
  (5) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Rozhovory
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Studie
  (1) - Sbírky zákonů
  (2) - Organizační řády
  (1) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorpremiér
  Nedeskriptor head of government
  chef de gouvernement
  Regierungschef
  MINISTERSKÝ PŘEDSEDA
  PŘEDSEDA RADY MINISTRŮ
  PŘEDSEDA VLÁDY
  ŠÉF VLÁDY
  PRIME MINISTER
  CHANCELIER
  PREMIER MINISTRE
  BUNDESKANZLER
  MINISTERPRÄSIDENT
  PREMIER
  PREMIERMINISTER
  Nadřazený deskr. vláda
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (17) - Biografie
  (1) - Fejetony
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Memoáry
  (6) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (1) - Projevy
  (2) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorrada ministrů
  Nedeskriptor Council of Ministers
  Conseil des ministres
  Ministerrat
  Nadřazený deskr. vláda
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorstanovisko vlády
  Nedeskriptor government statement
  déclaration du gouvernement
  Regierungserklärung
  PROHLÁŠENÍ VLÁDY
  USNESENÍ VLÁDY
  VLÁDNÍ PROHLÁŠENÍ
  VLÁDNÍ STANOVISKO
  VLÁDNÍ USNESENÍ
  GOVERNMENT DECLARATION
  COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
  Nadřazený deskr. vláda
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Deklarace
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Plány
  (5) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorvýkonný orgán
  Nedeskriptor executive body
  exécutif
  Exekutive
  EXEKUTIVNÍ ORGÁN
  ORGÁN VÝKONNÉ MOCI
  Podřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  vláda
  správa věcí veřejných
  Nadřazený deskr. 0436 výkonná moc a státní správa
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (2) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo