Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorpolitika spolupráce
  Nedeskriptor cooperation policy
  politique de coopération
  Politik der Zusammenarbeit
  POLITICKÁ SOUČINNOST
  POLITIKA KOOPERACE
  Podřazený deskr. obchodní spolupráce
  kulturní spolupráce
  hospodářská spolupráce
  finanční spolupráce
  průmyslová spolupráce
  mezinárodní spolupráce
  soudní spolupráce
  vojenská spolupráce
  politická spolupráce
  regionální spolupráce
  vědecká spolupráce
  spolupráce Jih-Jih
  technická spolupráce
  přeshraniční spolupráce
  přidružená země
  členská země
  třetí země
  právní spolupráce
  arabsko-africká spolupráce
  evropsko-arabská spolupráce
  celní spolupráce
  spolupráce v oblasti životního prostředí
  policejní spolupráce
  nepřidružená země
  Evropsko-středomořské partnerství
  zemědělská spolupráce
  spolupráce v oblasti vzdělávání
  Nadřazený deskr. 0811 politika spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (28) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (3) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (16) - Sborníky
  (22) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Statistiky
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorpolitika výzkumu
  Nedeskriptor research policy
  politique de la recherche
  Forschungspolitik
  PODPORA VÝZKUMU
  POLITIKA V OBLASTI VĚDY
  PROMOTION OF RESEARCH
  SCIENTIFIC POLICY
  TECHNOLOGICAL POLICY
  POLITIQUE SCIENTIFIQUE
  POLITIQUE TECHNOLOGIQUE
  PROMOTION DE LA RECHERCHE
  FÖRDERUNG DER FORSCHUNG
  TECHNOLOGIEPOLITIK
  WISSENSCHAFTSPOLITIK
  Podřazený deskr. výzkumný program
  vědecký pokrok
  výzkumný projekt
  vědecký pracovník
  rozpočet na výzkum
  program Eureka
  výzkumný pracovník
  komunitární politika pro výzkum
  vztahy mezi průmyslem a výzkumem
  výzkumný ústav
  Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu
  výzkum a vývoj
  Nadřazený deskr. 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (19) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorvědecká výměna
  Nedeskriptor scientific exchange
  échange scientifique
  wissenschaftlicher Austausch
  VÝMĚNA VĚDCŮ
  VÝMĚNA VĚDECKÝCH POZNATKŮ
  VÝMĚNA VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ
  EXCHANGE OF RESEARCH WORKERS
  ÉCHANGE DE CHERCHEURS
  AUSTAUSCH VON FORSCHERN
  AUSTAUSCH VON WISSENSCHAFTLERN
  Nadřazený deskr. vědecká spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorvědecký výzkum
  Nedeskriptor scientific research
  recherche scientifique
  wissenschaftliche Forschung
  Podřazený deskr. vědecký objev
  Nadřazený deskr. výzkum
  MikrotezaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Adresáře
  (6) - Almanachy
  (2) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (14) - Encyklopedie
  (3) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (5) - Přednášky
  (17) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (14) - Sborníky
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (20) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  předmětové heslo

  předmětové heslo